Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Tot 15000 euro steun voor Vlaamse bedrijven
07 aug : 12:44  by William Keuninckx
Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme tot 15.000 euro aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist.

“De voorbije weken is het aantal coronabesmettingen opnieuw gestegen. De Nationale Veiligheidsraad, de gouverneur van de provincie Antwerpen en steden hebben bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Dat is voelbaar voor heel wat sectoren, zeker voor de eventsector en haar 80.000 medewerkers waar de creativiteit tot in het verre buitenland bekend is”, zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

In tegenstelling tot de vorige steunmaatregel waarbij elke zaak die verlies leed een eenmalige premie van 4.000 euro en nadien 160 euro per sluitingsdag kon krijgen, wordt de hoogte van het bedrag nu bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60 procent of meer zien dalen (in vergelijking met dezelfde periode in 2019) komen daarvoor in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Tot 15.000 euro steun
Er werd een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen voor de Vlaamse bedrijven, het beschermingsmechanisme.
Het steunbedrag bedraagt 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. “Dat percentage is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15 procent ten aanzien van de omzet. De helft van die gemiddelde vaste kost gaan wij nu dus op ons nemen”, aldus Crevits. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Bijberoep
De subsidie wordt gehalveerd voor de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking

Voorwaarden
De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.
Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen toch het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad of de gouverneur van Antwerpen.
Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad of de gouverneur van Antwerpen, komen niet in aanmerking.

Aanvragen in oktober
Het beschermingsmechanisme kan nu worden aangevraagd via de link bovenaan onze website. Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.

Witte kassa
Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een voorschot van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een witte kassa.

“Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog altijd de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen”, aldus Crevits.

Op de website van VLAIO kan je meer info vinden over het nieuwe beschermigsmechanisme.

Handelshuurlening
De handelshuurlening wordt vanaf nu ook uitgebreid naar de eventsector. “Handelshuurleningen zijn bedoeld voor huurders die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen. Dat is nu zeker het geval voor ondernemingen in de eventsector. Zij huren gebouwen of loodsen om hun materiaal te stockeren”, zegt Crevits. “Concreet zal de Vlaamse overheid ook voor hen twee maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro. “

Achtergestelde leningen
Tenslotte vraagt de Vlaamse regering aan de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) om een aanpassing te doen voor de toekenning van achtergestelde leningen aan start-ups, scale-ups en andere bedrijven. Eén van de voorwaarden nu is dat het bedrijf op het moment van de aanvraag 80 procent van het personeel dat eind 2019 aanwezig was nog tewerkstelt of de 80 procent tewerkstelling opnieuw bereikt tegen eind 2020. PMV mag nu meer tijd geven aan ondernemingen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en om de minimumvoorwaarde te verlagen naar 60 procent”, besluit Crevits.

Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen geven op deze site. Log eerst in of meld je aan Klik hier om aan te melden