Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Nieuws - categorie 'Fiscaal nieuws'
Gids met richtlijnen voor opening Horeca
07 jun : 17:54  by William Keuninckx
Op de site van FOD Economie werden de richtlijnen voor de heropstart van Horeca bekendgemaakt. Deze richtlijnen gelden voor restaurants en cafés, inclusief de eet- en drinkgelegenheden in een hotel. Ze zijn niet van toepassing op de kamerverhuur of logies.


Richtlijnen voor klanten
• Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
• Kom niet naar de horecazaak als je ziektesymptomen vertoont.
• Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de horecazaak.
• Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
• Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
• Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).
• Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
• Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

Richtlijnen voor cafe en restaurant
• Zorg voor de heropstart voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.
• Neem tijdig contact met uw werknemers, inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, leveranciers en anderen die met uw onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels in uw onderneming. Heel wat
mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.
• Maak afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging.
• Bij dienstverlening aan huis mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.
• Stimuleer zoveel mogelijk reservaties op voorhand.
• Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
• Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
• Voer een welkomstgesprek met uw klanten, waarbij u hen sensibiliseert,informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht.
• Jassen en accessoires worden niet aangenomen door het personeel;
de gasten moeten jassen en andere zelf weghangen op de voorziene plaats.
• Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap).
Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
• De verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting en naar buiten worden zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
• Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van de gasten naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd zo contacten tussen klanten. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘Wait to be seated’.
• Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven.
Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dat te ondersteunen / om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen de horecazaak). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen, zoals plexischermen of andere fysieke barrières.
• Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
• Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Van deze regel kan worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv. van plexiglas, minimaal 1,80 m hoog).
• Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd.
• Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten.
Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …).
• Voorzie in de toiletten van de zaak uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
• Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.
• Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor borden aan de wanden of andere alternatieven. Indien er toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig
die dan grondig na iedere klant.
• Gebruik zoveel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
• Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen, … op tafel. Geef de voorkeur aan individueel verpakte porties (die u zelf kunt bereiden).
• Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden (meer informatie verderop).
• Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is verplicht voor het personeel in de zaal. Dit geldt ook voor het personeel in de keuken behalve voor functies waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.
• Voor ventilatie wordt aangeraden om de luchtverversingssnelheid te verhogen en zoveel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door natuurlijke ventilatie, hetzij door mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische
ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft, van essentieel belang.
• Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts, …) is enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Na elk gebruik worden de spellen ontsmet.
• Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1 uur ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen om dat uur te vervroegen.
• Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.
• Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
• Bij gebruik van de betaalterminal moet deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking voor de klanten.

Glazen, tassen, servieswerk en bestek
Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden.
De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet.
Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen.
Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water.
Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:
• het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
• gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen
van de producent),
• laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
• spoel na met drinkbaar water.
Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo
vaak als nodig een propere handdoek neemt.
Was de handdoeken steeds na gebruik.
Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.

Lees de volledige gids na op de website van FOD Economie. Daar vindt u ook affiches en voorbeelden.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Tijdelijke verlaging van btw naar 6 procent in horeca.
06 jun : 16:22  by William Keuninckx
Dat werd zonet beslist door de Superkern.
De vergadering van de "superkern" (de tien partijen die de regering-Wilmès volmachten hebben gegeven + de top van de federale regering) in Hertoginnedal is afgelopen.


Wat is er juist beslist? Op tafel lag de verlenging van de huidige coronamaatregelen én een nieuw financieel steunpakket, met focus op de horeca, onze koopkracht en de ziekenhuizen.

Er komt voor de horeca inderdaad een verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor maaltijden en drank (niet voor alcohol).

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om hun werknemers onbelast een cadeaucheque van 300 euro te geven die ze kunnen besteden in de horeca, maar ook in de cultuursector of bij andere getroffen zaken.
De btw verlaging naar 6 procent voor de horeca komt er om ademruimte te geven aan de sector. De verlaging is tijdelijk.

Naast de btw-verlaging voor de horeca en de cadeaucheque van 300 euro gaat het ook om een verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor de getroffen sectoren tot eind dit jaar. Voor alle andere bedrijven is dit maar tot eind augstus. Ook tot eind augustus is de verlenging van het corona-ouderschapsverlof, dat eigenlijk maar tot eind deze maand liep. Ook het overbruggingskrediet voor zelfstandigen wordt overigens verlengd.

Om de koopkracht te verhogen van de armsten in de samenleving besliste de superkern om alle bijstandsuitkeringen – niet de werklozen dus – tot eind dit jaar elke maand een premie van 50 euro te geven. Omdat het tot eind dit jaar eenmalig is, wordt de uitkering zelf niet verhoogd.

Nog opvallend is dat elke Belg een railpass krijgt met tien gratis treinritten. En wie met de fiets op de trein wil, mag dat vanaf juli voor enkele maanden gratis. Bedoeling is zo het toerisme in eigen land te stimuleren nu velen niet ver zullen reizen. Ook het openbaar vervoer – dat door corona maar moeilijk op gang komt – krijgt zo een duwtje in de rug.

De lastenverlaging voor de bedrijven – die in het oorspronkelijke plan van de regering zat – heeft het ook gehaald. Bedoeling is dat alle bedrijven die in mei meer volk aan het werk had in vergelijking met de maand daarvoor drie maanden lang maar de helft van de bedrijfsvoorheffing moet betalen.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Exitstrategie : Horeca weer deels open 8 juni
03 jun : 22:31  by William Keuninckx
De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 3 juni de beslissingen over de derde fase van de exitstrategie bekendgemaakt Deze kwamen tot stand in samenwerking met de exit-werkgroep GEES.
Vanaf maandag 8 juni kunnen we anders redeneren: alles zal worden toegestaan, behalve de activiteiten die specifiek worden uitgesloten.


Buiten de individuele gedragsregels is de Nationale Veiligheidsraad overgegaan tot heel wat versoepelingen in diverse sectoren. Een overzicht:

1. Maandag 8 juni

- Horeca: bars, cafés en restaurants mogen maandag opnieuw de deuren openen. Tussen de tafels moet 1,5 meter afstand zijn, per tafel mogen maximum 10 mensen zitten, elke klant moet aan zijn of haar eigen tafel zitten en worden bediend, obers moeten een mondmasker dragen en alle horecazaken en nachtwinkels mogen openblijven tot één uur ‘s nachts.

Horeca Vlaanderen is vooral tevreden dat restaurants, bars en cafés open mogen blijven tot 1 uur in plaats van middernacht. Dat extra uurtje is toch wel belangrijk als je op een terrasje wil genieten, dat geeft iets meer marge

Ook wordt het voor cafés niet verplicht om te werken met reservaties, en moeten ze niet bijhouden wie er allemaal langskomt, zoals eerder gesuggereerd. 'Dat was privacymatig niet evident. Dat zou te veel nieuwe wetgeving vragen', zei minister van Economie Nathalie Muylle daarover.

- Rommelmarkten in openlucht tot 50 standen mogen opnieuw plaatsvinden.

- Vakantie: excursies of meerdaagse uitstappen in eigen land zijn weer mogelijk. Hotels zijn open gebleven maar nu kunnen ook Airbnb’s, B&B’s of gelijkaardige online platformen openen. Ook vakantieparken, campings, jeugdhuizen en andere soorten vakantieverhuur kunnen opstarten. Verhuur van go-carts, fietsen en boten wordt opnieuw toegelaten.

- Cultuur: alle culturele activiteiten mogen zonder publiek hervat worden.

- Sport: alle sportactiviteiten kunnen opnieuw, zonder onderscheid tussen amateurs en professionals, trainingen en wedstrijden, indoor en outdoor. Dat maakt dat bijvoorbeeld ook een training voor zaalvoetbal of turnen zal kunnen. Fitnesscentra mogen de deuren heropenen mits ze zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. Contactsporten zoals judo, boksen, basketbal of voetbal moeten nog altijd beperkt blijven tot zogenaamd ‘contactloos’ trainen - uitgezonderd kinderen tot 12 jaar die wel vrij kunnen sporten zonder afstand te houden. Fitness- en massagecentra kunnen ook heropstarten. Kleedkamers en douches in sportclubs zullen nog altijd niet toegankelijk zijn.

- Verenigingsleven: verenigingen kunnen samenkomen met tot 20 personen.

- Erediensten: religieuze diensten in de kerk of de moskee worden weer mogelijk. De veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden met maximaal 100 aanwezigen, ongeacht de oppervlakte.

2. Maandag 15 juni

- Reizen: u mag opnieuw naar het buitenland om te reizen, want België heropent de grenzen naar 31 landen: de 26 andere landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengenlanden (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein). Er zullen ook weer meer vluchten vertrekken vanop Brussels Airport. “Houd er echter rekening mee dat elk land voor zich beslist de grenzen te openen en onder welke voorwaarden ze dat doen”, aldus de premier. De website van Buitenlandse Zaken geeft hier soelaas.

3. Woensdag 1 juli

- Cultuur en sport: alle culturele en sportactiviteiten mogen opnieuw zittend publiek toelaten. Het aantal is gelimiteerd tot 200 toeschouwers met afstand van 1,5 meter. Contactsporten worden weer toegelaten. Binnen- en buitenzwembaden, sauna’s en welnesscentra mogen weer open.

- Horeca: receptie- en banketzalen mogen terug opstarten voor bijeenkomsten van maximum 50 personen. Ook congressen kunnen worden bijgewoond mits voldoende sociale afstand.

- Amusement en attracties: pretparken, bioscopen, speelhallen en casino’s mogen opnieuw openen mits naleving van strikte veiligheidsmaatregelen.

- Erediensten: religieuze diensten in de kerk of de moskee mogen het bezoekersaantal uitbreiden van 100 naar 200. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden.

4. Zaterdag 1 augustus

- Evenementen: kleinere evenementen zoals kermissen en dorpsfeesten zouden geleidelijk aan kunnen worden hervat, onder voorbehoud van de epidemiologische ontwikkelingen.

5. Dinsdag 1 september

- Horeca: als de coronastatistieken het toelaten mogen nachtclubs en discotheken de deuren heropenen.

- Evenementen: massa-evenementen zoals festivals, fuiven en indoor-concerten mogen opnieuw plaatsvinden.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Het draaiboek voor de heropening van Horeca is nu bekend
30 mei : 17:49  by William Keuninckx
Als de politiek groen licht geeft om vanaf 8 juni op café en restaurant te gaan, wat zijn dan de spelregels. Het volledige draaiboek, dat de regering vrijdag samen met de horecasector en de expertengroep GEES goedkeurde is nu bekend. Er moet onder meer wel nog beslist worden met hoeveel mensen er nu precies op café of restaurant mag gegaan worden.

Vrijdag keurde de federale regering, in samenspraak met de horecasector en de expertengroep GEES, een gids goed over de heropstart van de horeca. In dat draaiboek staat voor cafés, restaurants en hotels heel specifiek beschreven hoe ze kunnen openen in tijden van corona. “Nagenoeg over alles wat er in de gids staat is er eensgezindheid bij de betrokken partners”, klinkt het in politieke kringen. “Over drie zaken moet er wel nog een beslissing vallen. Komt er een grens op het maximum aantal mensen die in een zaak mogen zitten? Met hoeveel mensen mogen we nu precies aan een tafel zitten op café of restaurant, zijn dat dan enkel mensen uit de bubbel en hoe moet dit gecontroleerd worden? En mag alle horeca vanaf 8 juni open of gaat dit gefaseerd verlopen. Bijvoorbeeld eerst de restaurants en dan pas de cafés.” Uiterlijk woensdag, op de Nationale Veiligheidsraad, zullen die knopen doorgehakt moeten zijn.

DE REGELS VOOR CAFÉS
De heropening van cafés in coronatijden is de moeilijkste oefening. “Drinkgelegenheden vormen een zeer moeilijke context als het gaat over de risico’s op verspreiding van COVID-19”, staat te lezen in de gids. “Het gaat hier immers om een bij uitstek sociaal gebeuren, waarbij mensen elkaar ontmoeten, praten en samen plezier maken. Deze sociale context is moeilijk te verzoenen met de beste manier om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.” Uit de gids blijkt onder meer dat cafés om middernacht moeten sluiten, de muziek mag niet luider dan 80 decibels, buiten roken is verboden en ook het gebruik van gemeenschappelijke spellen in het café - zoals een biljart of darts - zijn niet toegelaten. Een overzicht van de regels:

* De basisregel is dat er in het café een fysieke afstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd. Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan. Aan deze regel kan worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv van plexiglas, minimaal 1.80 m hoog).

* Er wordt enkel en alleen aan tafels bediend, dus géén statafels of gebruik van de bar. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren en/of bestellen aan de bar of rechtstaand is dus niet toegestaan. In zeer kleine ondernemingen uitgebaat door één persoon zonder personeel kunnen bestellingen aan de toog geplaatst worden door de referentieklant, met respect voor de regels van distancing.

* Duid als horecaondernemer zelf de plaatsen/tafels aan de klanten aan en vermijd door elkaar geloop.

* Werk zo veel mogelijk op reservatie.

* Naar buiten gaan om te roken is niet toegestaan.

* Ook in de toiletruimte geldt de 1,5 meter-regel. In geval er meerdere urinoirs aanwezig zijn, zullen ze dus misschien niet allemaal gebruikt kunnen worden of dienen er tussenschotten tot 2 m hoogte geplaatst te worden. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden. Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.

* Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden.

* Er geldt een sluitingsuur, namelijk 24 uur, tenzij de lokale overheden beslissen dit uur te vervroegen.

* Er geldt ook een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.

* Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts,…) is niet toegelaten tot wanneer de overheid anders beslist.

* Geef op café niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact met het personeel en/of klanten. Was je handen telkens bij aankomst en vertrek. De horecaondernemer moet handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang voorzien.

* De horecaondernemer moet gasten met gezondheidsklachten die mogelijk op COVID-19 wijzen de toegang tot de onderneming weigeren. Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd.

* Per tafel moeten de contactgegevens van één gast ten laatste bij aankomst geregistreerd worden en gedurende 14 dagen bewaard om de eventuele contact tracing nadien te vergemakkelijken. Gasten die hun contactgegevens weigeren te geven, mag de toegang ontzegd worden.

* Vraag aan vertrekkende gasten je te informeren indien ze binnen de 14 dagen na hun verblijf ziek worden. Wat moet gebeuren als een gast ziek wordt tijdens of na hun verblijf?

* De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. Glazen afruimen en dan direct nieuwe dranken opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.

* Glazen, tassen, servieswerk, bestekken moeten na ieder gebruik in de afwasmachine bij meer dan 60°C. De bierglazen alleen nog spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. Kartonnen of plastic bekers voor eenmalig gebruik kunnen een alternatief zijn.

* Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens nieuwe gasten er mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.

* Het afruimen van de tafels gebeurt bij voorkeur door een vast personeelslid dat enkel deze taak op zich neemt. De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker.

* Zorg ervoor dat het personeel zo weinig mogelijk materiaal deelt (keukengerei, poetsgerei, administratief materiaal zoals telefoons, toetsenborden, stylo’s, …).

* Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven, zoals bv.. mondmaskers of hygiënische handschoenen. Mondmaskers kunnen eventueel aangevuld worden met face shields waar nodig (bv in de afwaskeuken om te beschermen tegen spatten). Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen.

DE REGELS VOOR RESTAURANTS
De regels die hierboven staan beschreven voor cafés gelden ook voor restaurants. Al zijn er voor restaurants nog enkele specifieke richtlijnen. Deze sommen we hieronder nog even op.

* Werk zo veel mogelijk op reservatie. Ook voor restaurants is het dus niet verplicht om met reserveringen te werken.

* Garderobe wordt niet aangenomen, de gasten dienen jassen en andere zelf weg te hangen op de voorziene plaats.

* Er wordt alleen aan tafels bediend, dus géén statafels of walking lunches of –dinners. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren en/of bestellen aan de bar of rechtstaand is dus niet toegestaan.

* Gebruik papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten. Indien u toch absoluut aan stof houdt dient dit na iedere gast volledig afgeruimd te worden en gewassen op meer dan 60°C.

* Op tafel géén boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen… Geef voorkeur aan individueel verpakte porties, (die u zelf kan bereiden).

* Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt is absoluut af te raden. Oplossingen zijn borden aan de wand, of reeds bestaande moderne technologische toepassingen waar gasten via een QR-code de kaart op hun eigen smartphone downloaden. Je kan ook de menu- en drankenkaart op de website plaatsen en bij reservatie aan uw gasten vragen om ze daar te raadplegen.

* Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.

* Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens nieuwe gasten er mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.

* Het afruimen van de tafels gebeurt bij voorkeur door een vast personeelslid dat enkel deze taak op zich neemt en dat alleen tot in de afwaskeuken komt. De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.

In de keuken
* Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Blijkt dit onmogelijk voor contacten werknemer/werknemer, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen zoals bvb. mondmaskers, plexischermen of andere fysieke barières. Houd geen besprekingen of taakverdelingen in kleine vertrekken. Iedereen vermijdt zoveel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.

* De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.

* Iedereen werkt bij voorkeur aan slechts één gerecht. Met meerdere personen aan één gerecht werken is af te raden, deze personen komen dan inderdaad te kort bij elkaar. Indien dit niet mogelijk is, zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Probeer in elk geval de verplaatsingen in de keuken zo veel mogelijk te beperken en kruislijnen te vermijden.

* Alle medewerkers dragen een mondmasker. Uiteraard draagt iedereen een koksmuts of haarnetje. Mondmaskers kunnen eventueel aangevuld worden met face shields waar nodig (bv in de afwaskeuken om te beschermen tegen spatten). Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen.

* Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding dienen veelvuldig gewisseld te worden.

* Voorzie geen diensten of activiteiten wanneer social distancing niet mogelijk is, zoals bv kooklessen.

Fast-service restaurants
* In de fast-service restaurants kan aan de kassa rechtstaand besteld worden op voorwaarde dat de veiligheidsregels in acht worden genomen, meer bepaald de afstandsregels of andere beschermingsmaatregelen zoals mondmaskers voor het personeel of plexiglas.

* Staand bestellen aan digitale bestelwanden kan enkel indien een desinfecterende handgel ter beschikking wordt gesteld van de klant en indien de bestelzuilwand telkens tussen 2 klanten wordt ontsmet door het personeel of door het personeel wordt bediend.

* Indien er gebruik gemaakt wordt van drankautomaten, koffiemachines en dergelijke worden deze telkens tussen 2 klanten ontsmet door het personeel of worden ze door het personeel bediend.

* Indien er niet ter plaatse wordt geconsumeerd moet in deze restaurants geen registratie gebeuren van een contactpersoon. Indien wel ter plaatste wordt geconsumeerd moeten er per tafel de contactgegevens van één contactpersoon worden geregistreerd en moet aan de gasten de tafel worden aangewezen waar ze kunnen gaan zitten.


printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind juni
17 mei : 09:56  by William Keuninckx
Ook in juni zullen zelfstandigen een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht. Dat is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. Eerder was het overbruggingsrecht al verlengd tot eind mei.

De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat het recht verlengt tot en met 30 juni, zo kondigt minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) aan.

Via het overbruggingsrecht kunnen zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit stopzetten of onderbreken, een maandelijks vervangingsinkomen ontvangen van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro met gezinslast.

Als er al een overbruggingsrecht werd aangevraagd voor de maanden maart en april wordt dit stilzwijgend verlengd naar mei en door het nieuwe koninklijk besluit dus ook voor juni.
Als uw zaak ondertussen weer open is, moet het sociaal verzekeringsfonds hiervan verwittigd worden zodat het overbruggingsrecht wordt stopgezet.
Voor de maand juni dient er opnieuw een aanvraag te gebeuren. Het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt niet automatisch verlengd. Is uw zaak in juni nog gesloten, geef dit dan door aan ons kantoor en wij doen het nodige.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
De Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 : Fase 2 Exit strategie van kracht vanaf 18 mei 2020.
13 mei : 14:03  by William Keuninckx
Op de persconferentie van vandaag 13 mei 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad, zoals verwacht Fase 2 van de Exitstrategie goedgekeurd. Vanaf 18 mei zal er weer een verdere versoepeling van de maatregelen zijn.

Volgende zaken worden weer mogelijk vanaf 18 mei.

- Kappers, pedicures, tattooshops en schoonheidsspecialisten mogen heropstarten mits voorwaarden:
* Enkel op afspraak.
* Klanten, uitbaters en personeel moeten mondmaskers dragen.

- Markten met een maximum van 50 kraampjes kunnen openen, mits overleg met de lokale autoriteiten.
De markt moet een circulatieplan implementeren. Marktkramers en personeel moeten verplicht een
mondmasker dragen. Er zullen geen snacks verkocht mogen worden (hamburgers en dergelijke).
Dit om te vermijden dat de mensen gaan kuieren op de markt waardoor de afstandsregels gaan vervagen.
Aan de toegang tot de markt worden de klanten geteld. Ook bij het verlaten van de markt.
Jaarmarkten blijven wel dicht.

- Dierentuinen mogen opnieuw openen.
Ze moeten een circulatieplan implementeren. Tickets mogen enkel per telefoon of online verkocht worden.
Cafetaria's, restaurants, attracties en speelpleinen moeten gesloten blijven.

- Huwelijken en begrafenissen mogen doorgaan met maximaal 30 aanwezigen.

- Alle evenementen, sportwedstrijden zijn verboden tot 30 juni 2020

Fase 3 : vanaf 8 juni ten vroegste verdere versoepeling
Niet alle zaken zullen op 18 mei de deuren kunnen openen. Fitnesscenters, sauna's, massagesalons en casino's blijven dicht, meldt minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V).
Vanaf 8 juni zal ook bekeken worden of horeca weer open kan.
Voor de heropening van fitnesscenters, sauna's, massagesalons en casino's zal er ten vroegste 8 juni gekeken worden of die weer open kunnen.
Tweede verblijvers moeten eveneens nog tot 8 juni wachten alvorens zij weten of ze naar hun verblijf kunnen. Zich verplaatsen om een tweede verblijf te kopen kon al sinds 11 mei.

Verder zei de premier dat er na fase 3 die 8 juni van kracht zou worden, mogelijk nog verdere fases zullen volgen. De terugkeer naar de normaliteit zal niet voor deze zomer zijn.

Lees hier alle beslissingen die Veiligheidsraad heeft genomen.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Indieningstermijnen voor de aangiften Aanslagjaar 2020
09 mei : 21:31  by William Keuninckx
De indieningstermijnen voor de belastingaangiften over het aanslagjaar 2020, inkomsten van het jaar 2019 zijn op de persconferentie voorgesteld. Tax on web is open sinds 5 mei 2020.
Hieronder even alle data op een rij.
Aangifte in de personenbelasting

Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2020.
Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2020.
Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 16 juli 2020 (voor burgers en mandatarissen).
Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 16 juli 2020.
Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 22 oktober 2020.

Aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen

Indieningstermijn: 24 september 2020.

Biztax (aanslagjaar 2020) zal beschikbaar zijn vanaf 9 juni 2020.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Exitstrategie : Alle winkels weer open op 11 mei
06 mei : 20:52  by William Keuninckx
De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist om groen licht te geven voor fase 1b van de exitstrategie. Dat betekent dat vanaf maandag 11 mei alle winkels weer open mogen.

Winkels
Nu is bevestigd dat maandag alle winkels open mogen, na de voedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra en stoffenzaken eerder. Voor elke klant moet 10 vierkante meter worden voorzien. Klanten mogen 30 minuten winkelen, met uitzondering van kleine winkels. 'We raden ten sterkste aan dat elke klant mondbescherming draagt, met respect voor het bewaren van de afstand', aldus Wilmès. Mondmaskers zijn verplicht in het openbaar vervoer, in luchthavens en in scholen voor leraars en kinderen vanaf 12 jaar.
Boodschappen doen, moet alleen en in een stad of gemeente dicht bij de woon- of werkplaats, stelt de Veiligheidsraad. Voor ouders met kinderen onder 18 jaar en mensen die bijstand nodig hebben, geldt een uitzondering. In winkels geldt voorrang voor 65-plussers, minder mobiele mensen en verzorgend personeel. Excursies en toeristische uitstappen zijn verboden. Het is aangeraden om naar de winkel te gaan dichtbij uw woonplaats of werkplaats. Het samenscholingsverbod blijft van kracht.

Markten
De markten blijven dicht. Vanuit de politiek sijpelden de voorbije dagen signalen door dat de regels voor markten in open lucht versoepeld zouden worden.
Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.
Individuele marktkramen, foodtrucks en ook ijskarren kunnen met toestemming van de lokale overheden hun goederen verkopen.

Horeca blijft dicht
Cafés en restaurants blijven dicht. Hotels zijn open.
Ten vroegste op 8 juni zullen restaurants weer (beperkt) open kunnen. De opening zal gefaseerd gebeuren. Cafés zullen als laatste (juli?) open mogen gaan.

Fase 2 mogelijk al op 18 mei
Voor markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, kappers en schoonheidssalons worden de mogelijkheden bekeken. Ook wordt overwogen of meer mensen op huwelijken - nu enkel het koppel en hun getuigen - en begrafenissen - nu 15 -toegelaten worden.
Volgende woensdag volgt een nieuwe Veiligheidsraad om de fase vanaf 18 mei voor te bereiden.

Tweede verblijven
Ook de toestemming voor mensen om weer naar hun tweede verblijf te gaan, is uitgesteld. Eerst was sprake van 18 mei, maar volgens Wilmès zal dat niet voor 8 juni kunnen.

U kan hier de volledige tekst van de premier lezen
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Achtergestelde Corona Lening bij het PMV werd goedgekeurd
05 mei : 14:09  by William Keuninckx
De EU heeft groen licht gegeven voor de 250 miljoen euro Vlaamse corona steun aan bedrijven. Daardoor wordt het mogelijk om een achtergestelde lening aan te gaan op 3 jaar bij het PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen).

Het minimumbedrag is 25.000 euro, het maximum 800.000 euro.
De intresten bedragen 5% te betalen op einddatum.
De lening moet na 3 jaar in 1 keer worden terugbetaald.

Als het bedrijf al een corona hinderpremie (4000 euro) of compensatiepremie (3000 euro) heeft ontvangen, kan deze lening niet meer worden aangevraagd, tenzij men die steun weer terugbetaalt.

Meer lezen en uw krediet aanvragen kan hier
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Aangifte personenbelasting AJ.2020 via Tax On Web nu mogelijk
04 mei : 19:13  by William Keuninckx
De applicatie Tax On Web is opengesteld voor de indiening van de aangifte in de personenbelasting over het aanslagjaar 2020, inkomsten van het jaar 2019.
Je kan nu dus al zelf je aangifte indienen en berekenen.


Op de site van taxonweb staat volgende melding te lezen.
Vanaf heden is de aangifte personenbelasting over het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) beschikbaar in uw TaxBox.
16 juli 2020 is de uiterste datum om uw online aangifte in te dienen (personenbelasting).


Voor mandatarissen is de limietdatum gesteld op 22 oktober 2020.

De datum van de indiening van de aangifte op papier is 30 juni 2020.

U kan dit jaar omwille van het corona virus niet meer op de kantoren van Financien terecht om uw aangifte te laten invullen.
Wel kan u een afspraak maken om telefonische bijstand te krijgen van een belastingcontroleur om uw aangifte te helpen invullen.

Hier kan u de presentatie van de persconferentie van 5 mei 2020 nalezen

Het Afibel team zal haar klanten bijstaan zoals dat andere jaren ook al het geval was.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Ga naar pagina   <<        >>