Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
dinsdag 31 maart 2020
Meer duidelijkheid over betalingsuitstel lening
31 mrt : 20:16  by William Keuninckx
Na dagen van onderhandelen zijn bankenkoepel Febelfin, de Nationale Bank van België en federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) het eens geworden over de concrete voorwaarden voor het beloofde ‘betalingsuitstel’ van woonleningen in het kader van de coronacrisis. Wie komt in aanmerking? En om hoeveel uitstel gaat het? Een praktisch overzicht.

HOELANG LOOPT HET BETALINGSUITSTEL?
Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat u als kredietnemer gedurende maximaal zes maanden uw krediet – zowel kapitaal als intresten – niet moet afbetalen. Na afloop van die periode van uitstel moet u de betalingen hernemen.

De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel: u zal dus maximaal zes maanden langer uw krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

WIE KAN BETALINGSUITSTEL KRIJGEN?
Volgens Johan Thijs, voorzitter van de bankenfederatie Febelfin, komt mogelijk 55 procent van de mensen met een woonkrediet in aanmerking. “Het is voor de banken een belangrijke maatregel waarvan de impact geschreven wordt met drie cijfers, gevolgd door miljoenen”, aldus Thijs. Daarmee ligt het cijfer voor de banksector tussen 100 miljoen en 999 miljoen impact. De banken moeten dat als verlies boeken.

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan worden aangevraagd door particulieren die aan elk van de volgende vier voorwaarden voldoen:

1. Het inkomen is gedaald of valt weg als gevolg van tijdelijke of volledige werkloosheid door de coronacrisis, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak of overbruggingsmaatregelen. Bij koppels volstaat het dat het inkomen van één van beide partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2. Er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor u uitstel vraagt.

3. Het hypothecair krediet is aangegaan voor uw enige woning en hoofdverblijfplaats in België (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan). U mag dus slechts één woning bezitten.

4. Op het moment van de aanvraag is het totale roerende vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 euro. Het pensioensparen wordt in dat bedrag niet meegerekend.

HOEVEEL GAAT DAT KOSTEN?
De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van het betalingsuitstel. Er wordt wel een onderscheid gemaakt op basis van het netto maandinkomen:

Kredietnemers van wie het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro kunnen de betaling van hun hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Eenmaal de periode achter de rug, hernemen de betalingen dus tegen dezelfde maandlast als voorheen. De bank neemt met andere woorden de intresten op het betalingsuitstel op zich.

Niet zo voor alle andere kredietnemers met een gezinsinkomen boven 1.700 euro netto per maand: wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen tegen een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

WAT VERSTAAN DE BANKEN ONDER ‘NETTO GEZINSMAANDINKOMEN’?
Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.

Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

WANNEER KAN JE UITSTEL AANVRAGEN?
Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal zes maanden betalingsuitstel worden verkregen, dus tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen na 30 april 2020 blijft de einddatum 31 oktober 2020. Het betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen, benadrukt Febelfin, dus niet met terugwerkende kracht.

En wat met aanvragen die eerder al werden ingediend? Die zullen door de bank worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

HOE GAAT HET PRAKTISCH IN ZIJN WERK?
Denkt u aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, dan moet u zelf uw bank contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. U contacteert uw bank het best een week vóór de vervaldag van de komende maand.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van (tijdelijke) werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.

Meer info op www.febelfin.be