Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
woensdag 01 april 2020
Compensatiepremie van 3000 euro voor werkende bedrijven met zwaar omzetverlies
01 apr : 14:02  by William Keuninckx
De Vlaamse regering heeft op een persconferentie nieuwe steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis voorgesteld. Zo komt er naast de al aangekondigde hinderpremie een eenmalige compensatie voor bedrijven die open blijven, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen.

Zo komt er een eenmalige premie van 3.000 euro voor bedrijven die niet moesten sluiten van de overheid, maar wel hun omzet grondig zien teruglopen. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die na enkele weken quarantaine opnieuw in persoon aanwezig was op de persconferentie, vulde aan dat het gaat om omzetverliezen die groter zijn dan 60 procent.

De premie is van toepassing op bijvoorbeeld verhuurbedrijven, loodgieters, cateraars en medische beroepen als kinesitherapeuten of tandartsen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Ook de evenementensector komt in aanmerking voor de steun.
Het omzetverlies tussen 14 maart en 30 april moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet in dezelfde periode vorig jaar, voor starters ten opzichte van het financieel plan.

De premie geldt ook voor wie in bijberoep werkt en dezelfde sociale bijdragen betaalt zoals iemand met een hoofdberoep. Voor wie lagere bijdragen betaalt, gaat het om een premie van 1.500 euro, tenminste als men niet voor meer dan 80 procent actief is als werknemer. (maximum 30 uren per week ingeschreven als werknemer)
De voltijdse werknemers die een bijberoep hebben, vallen zodoende uit de boot.

De steunmaatregel
-De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
-Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
-Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een
zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
-Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
-Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
-Voor starters wordt de omzetdaling van -60% bepaald ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
-Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
-De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.
Meer info op de site van Vlaio
Om de premies snel te kunnen uitbetalen, wordt de omzet nu niet gecontroleerd, maar gaat men uit van een verklaring op erewoord. Later gebeurt de controle via de btw-aangifte van het tweede kwartaal.
Net zoals de Hinderpremie van 4000 euro zal ook de compensatiepremie belastingvrij zijn.

Noodfonds van 200 miljoen voor cultuur, jeugd, sport, toerisme en media
Voor sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media komt er een noodfonds van 200 miljoen euro. Hoe dat geld precies zal worden verdeeld, moet nog worden verduidelijkt. “Maar ook hier geldt dat we niet alle verliezen voor onze rekening kunnen nemen”, zegt Jambon. “De intentie is wel dezelfde: ook deze sectoren door deze moeilijke periode te loodsen.”

Organisatoren kinderopvang krijgen compensatie
Tot slot verzekerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat de kinderopvang tijdens de Paasvakantie gratis blijft doorlopen. Bovendien krijgen de organisatoren van die opvang ook een compensatie.


Het betreft een communicatie via een persconferentie en het valt nog te bekijken hoe een en ander praktisch in zijn werk zal gaan. Wij houden u zeker op de hoogte en waar nodig zal Afibel zijn cliënteel bijstaan. De referentieperiode voor de steun loopt tot 30 april 2020 waardoor er pas vermoedelijk in mei een eerste aanvraag zal kunnen gebeuren.