Nieuwsbericht: De cultuurcoronapremie : aanvragen voor 31 augustus 2020
(Categorie: Fiscaal nieuws)
Geplaatst door William Keuninckx
zaterdag 01 augustus 2020 - 18:12:20

De cultuurcoronapremie is een forfaitaire subsidie van 1.500 euro voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Die spelers vallen momenteel dus tussen de mazen van het net.

Voor wie
De premie staat open voor natuurlijke personen die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden.

Werknemers of uitzendkrachten
Ben je actief als werknemer of uitzendkracht in de Vlaamse cultuursector, dan heb je recht op de cultuurcoronapremie als je voldoet aan volgende voorwaarden:

-Je woonplaats ligt in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
-Je was in de eerste jaarhelft van 2020 actief binnen een van de hierbij opgesomde paritaire comités en bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
-Je maakt geen gebruik van:
+De Brusselse premie voor cultuurwerkers+
+Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag jouw totaal bruto inkomen lager dan 4877,16 euro. Om jouw totaal bruto inkomen te berekenen, tel je jouw brutoloon, vervangingsinkomen en omzet als zelfstandige samen.

Zelfstandigen
Ben je actief als zelfstandige (in hoofdberoep of in bijberoep) in de Vlaamse cultuursector, dan heb je recht op de cultuurcoronapremie als je voldoet aan volgende voorwaarden:

-Je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
-Jouw eenmanszaak was op 13 maart 2020 en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
-Je bent actief binnen een van deze NACE-codes en bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
-Je maakt geen gebruik van:
-de Vlaamse corona hinderpremie
-de Vlaamse corona compensatiepremie
-de Brusselse hinderpremie van 4.000 euro
-de Brusselse compensatiepremie van 2.000 euro
-het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen
-de Brusselse premie voor cultuurwerkers
Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag jouw totaal bruto inkomen lager dan 4877,16 euro. Om jouw totaal bruto inkomen te berekenen, tel je jouw brutoloon, vervangingsinkomen en omzet als zelfstandige samen.

Hoe en wan­neer aan­vra­gen
Via deze digitale applicatie kan je de cultuurcoronapremie aanvragen.
Let wel op:
De applicatie werkt niet op mobiele toestellen.
Doe je je aanvraag als zelfstandige, meld je dan aan met je ondernemingsnummer.
De deadline is 31 augustus 2020 om 15 uur.

Be­oor­de­ling
Nadat je jouw aanvraag hebt ingediend, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden en zal ze beslissen of je recht hebt op de cultuurcoronapremie. De beslissing en de uitbetaling van de premie zullen pas na de deadline van 31 augustus gebeuren. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media communiceert de beslissing via e-mail.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling
De uitbetaling van de premie gebeurt na goedkeuring van de aanvraag door het Departement CJM en zal gestort worden op een Belgisch rekeningnummer op de naam van de begunstigde.

Indien achteraf blijkt dat je valse informatie hebt doorgegeven en je niet voldeed aan de voorwaarden, moet je de subsidie terug betalen aan het Departement CJM.


Dit nieuwsbericht is van Afibel Bv
( http://www.afibelbvba.be/news.php?extend.102 )