Nieuwsbericht: UITSTEL VOOR BTW-AANGIFTEN DERDE KWARTAAL 2022 EN SEPTEMBER 2022 TOT 25 OKTOBER 2022
(Categorie: Fiscaal nieuws)
Geplaatst door William Keuninckx
zondag 03 juli 2022 - 16:01:31

BTW-AANGIFTEN DERDE KWARTAAL 2022 EN SEPTEMBER 2022: IN TE DIENEN OP 25 OKTOBER IN PLAATS VAN 20 OKTOBER
De FOD Financiën, de beleidscel van de minister van Financiën en het ITAA hebben in onderling overleg afgesproken om de aangiftetermijnen voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw beter te spreiden.


Een en ander komt doordat de indieningstermijn voor de aangifte personenbelasting met een maand werd verkort voor mandatarisen. Deze dienen eind september al in te dienen waar dat voorheen eind oktober was. Daarom wordt de indieningstermijn voor de btw-aangiften van het derde kwartaal 2022 en deze van de maand september 2022 éénmalig vastgelegd op 25 oktober 2022 in plaats van 20 oktober 2022.

Wie een terugbetaling wenst moet de aangifte uiterlijk op 24 oktober 2022 indienen.

De betaling van verschuldigde sommen over het derde kwartaal 2022 en september 2022 moet wel nog altijd uiterlijk op 20 oktober 2022 gebeuren.

.


Dit nieuwsbericht is van Afibel Bv
( http://www.afibelbvba.be/news.php?extend.153 )