Nieuwsbericht: Indieningstermijn Aangiften Aanslagjaar 2024
(Categorie: Fiscaal nieuws)
Geplaatst door William Keuninckx
zondag 28 januari 2024 - 17:53:43

We blikken even vooruit naar de aangifteperiode die er zit aan te komen voor de inkomsten 2023. In de beleidsnota waarin Minister Vincent Van Petegem en het ITAA overeen kwamen welke termijnen er gerspecteerd dienen te worden, staan ook deze voor het aanslagjaar 2024 vermeld.

We brenegen u even deze termijnen in herinnering.

Opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april
Beschikbaarheid van de applicaties: 5 maanden

Deadlines vanaf aanslagjaar 2024:
Vennootschap: 30 september

Personenbelasting:
Algemeen: 15 juli


Inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten), complexe aangiften en buitenlandse beroepsinkomsten: 15 oktober

Concreet vragen wij aan onze particuliere klanten om vanaf mei alle documenten te bezorgen aan ons kantoor. Wij verzenden in de loop van april naar onze klanten een herinneringsbrief met een vragenlijst.


Dit nieuwsbericht is van Afibel Bv
( http://www.afibelbvba.be/news.php?extend.168 )