Nieuwsbericht: De federale regering lanceert nieuwe steunmaatregelen
(Categorie: Fiscaal nieuws)
Geplaatst door William Keuninckx
zondag 12 juli 2020 - 11:01:36

De Kamer heeft op 9 juli een wetsontwerp aangenomen met diverse steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Doorstorting bedrijfsvoorheffing:
Vrijstelling van 50% voor de maanden juni, juli en augustus 2020 (voor werkgevers die tussen 12 maart en 31 mei minstens 30 kalenderdagen gebruik gemaakt hebben van het stelsel van tijdelijke werkloosheid);

Belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen:
Verhoging van het percentage van 45% naar 60% (giften gedaan in 2020);

Aftrekbaarheid receptiekosten:
Verhoging van het percentage van 50% naar 100% (voor uitgaven die gedaan worden tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020). Deze maatregel komt er om de evenementensector te ondersteunen.;

Investeringsaftrek:
Verhoging basispercentage van 8% naar 25% (voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020);

Belastingvermindering van 20%
Voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet ingevolge de coronacrisis met minstens 30% hebben zien dalen;

Vrijstelling van het btw-voorschot
Decembervoorschot voor maandaagevers en kwartaalaangevers dat moet worden betaald in december 2020 komt te vervallen;

Voor de volledige tekst van het wetsontwerp, zie -link-


Dit nieuwsbericht is van Afibel Bv
( http://www.afibelbvba.be/news.php?extend.99 )