Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Geen Woonbonus meer in 2020 en wat in 2019 ?
11 okt : 17:41  by William Keuninckx
De nieuwe Vlaamse regering besloot het systeem van de woonbonus stop te zetten. In ruil worden de registratierechten op de aankoop van een woning verlaagd van 7 naar 6 procent. Voor het toekennen van de woonbonus wordt gekeken naar de datum van het verlijden van de akte, wat enkele maanden na de koop kan vallen. Voor de registratierechten wordt gekeken naar de datum van het compromis. Zo dreigen sommige kopers tussen twee stoelen te vallen en op geen van beide voordelen te kunnen rekenen.

Diependaele heeft nu een oplossing uitgewerkt waarbij de datum van de authentieke leningsakte bepalend blijft voor de toekenning van de woonbonus. Wie de akte ten laatste op 31 december tekent bij de notaris, kan nog genieten van de woonbonus.

Voor de registratierechten wordt nu ook de datum van de akte aanvaard. Er wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voorzien voor verkoopsovereenkomsten die dateren van voor 1 januari, maar waarvan de akte pas na die datum verleden kan worden. Kopers en verkopers moeten dus niet zelf een regeling treffen.

Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

Concreet

- Compromis wordt getekend en akte verleden voor 1 januari: je krijgt de woonbonus nog, maar geen verlaagde registratierechten.

- Compromis wordt voor 1 januari getekend, akte pas erna verleden: je krijgt geen woonbonus meer, maar wel verlaagde registratierechten.

- Compromis wordt getekend en compromis verleden na 1 januari: je krijgt geen woonbonus meer, maar wel verlaagde registratierechten.


Voor de reeds bestaande woonkredieten verandert er niets. Daar kan u steeds de bestaande fiscale voordelen blijven genieten tot het uitdoven van de lening.