Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Nieuws - categorie 'Fiscaal nieuws'
Compensatiepremie van 3000 euro voor werkende bedrijven met zwaar omzetverlies
01 apr : 14:02  by William Keuninckx
De Vlaamse regering heeft op een persconferentie nieuwe steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis voorgesteld. Zo komt er naast de al aangekondigde hinderpremie een eenmalige compensatie voor bedrijven die open blijven, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen.

Zo komt er een eenmalige premie van 3.000 euro voor bedrijven die niet moesten sluiten van de overheid, maar wel hun omzet grondig zien teruglopen. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die na enkele weken quarantaine opnieuw in persoon aanwezig was op de persconferentie, vulde aan dat het gaat om omzetverliezen die groter zijn dan 60 procent.

De premie is van toepassing op bijvoorbeeld verhuurbedrijven, loodgieters, cateraars en medische beroepen als kinesitherapeuten of tandartsen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Ook de evenementensector komt in aanmerking voor de steun.
Het omzetverlies tussen 14 maart en 30 april moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet in dezelfde periode vorig jaar, voor starters ten opzichte van het financieel plan.

De premie geldt ook voor wie in bijberoep werkt en dezelfde sociale bijdragen betaalt zoals iemand met een hoofdberoep. Voor wie lagere bijdragen betaalt, gaat het om een premie van 1.500 euro, tenminste als men niet voor meer dan 80 procent actief is als werknemer. (maximum 30 uren per week ingeschreven als werknemer)
De voltijdse werknemers die een bijberoep hebben, vallen zodoende uit de boot.

De steunmaatregel
-De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
-Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
-Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een
zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
-Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
-Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
-Voor starters wordt de omzetdaling van -60% bepaald ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
-Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
-De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.
Meer info op de site van Vlaio
Om de premies snel te kunnen uitbetalen, wordt de omzet nu niet gecontroleerd, maar gaat men uit van een verklaring op erewoord. Later gebeurt de controle via de btw-aangifte van het tweede kwartaal.
Net zoals de Hinderpremie van 4000 euro zal ook de compensatiepremie belastingvrij zijn.

Noodfonds van 200 miljoen voor cultuur, jeugd, sport, toerisme en media
Voor sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media komt er een noodfonds van 200 miljoen euro. Hoe dat geld precies zal worden verdeeld, moet nog worden verduidelijkt. “Maar ook hier geldt dat we niet alle verliezen voor onze rekening kunnen nemen”, zegt Jambon. “De intentie is wel dezelfde: ook deze sectoren door deze moeilijke periode te loodsen.”

Organisatoren kinderopvang krijgen compensatie
Tot slot verzekerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat de kinderopvang tijdens de Paasvakantie gratis blijft doorlopen. Bovendien krijgen de organisatoren van die opvang ook een compensatie.


Het betreft een communicatie via een persconferentie en het valt nog te bekijken hoe een en ander praktisch in zijn werk zal gaan. Wij houden u zeker op de hoogte en waar nodig zal Afibel zijn cliënteel bijstaan. De referentieperiode voor de steun loopt tot 30 april 2020 waardoor er pas vermoedelijk in mei een eerste aanvraag zal kunnen gebeuren.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Meer duidelijkheid over betalingsuitstel lening
31 mrt : 20:16  by William Keuninckx
Na dagen van onderhandelen zijn bankenkoepel Febelfin, de Nationale Bank van België en federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) het eens geworden over de concrete voorwaarden voor het beloofde ‘betalingsuitstel’ van woonleningen in het kader van de coronacrisis. Wie komt in aanmerking? En om hoeveel uitstel gaat het? Een praktisch overzicht.

HOELANG LOOPT HET BETALINGSUITSTEL?
Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat u als kredietnemer gedurende maximaal zes maanden uw krediet – zowel kapitaal als intresten – niet moet afbetalen. Na afloop van die periode van uitstel moet u de betalingen hernemen.

De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel: u zal dus maximaal zes maanden langer uw krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

WIE KAN BETALINGSUITSTEL KRIJGEN?
Volgens Johan Thijs, voorzitter van de bankenfederatie Febelfin, komt mogelijk 55 procent van de mensen met een woonkrediet in aanmerking. “Het is voor de banken een belangrijke maatregel waarvan de impact geschreven wordt met drie cijfers, gevolgd door miljoenen”, aldus Thijs. Daarmee ligt het cijfer voor de banksector tussen 100 miljoen en 999 miljoen impact. De banken moeten dat als verlies boeken.

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan worden aangevraagd door particulieren die aan elk van de volgende vier voorwaarden voldoen:

1. Het inkomen is gedaald of valt weg als gevolg van tijdelijke of volledige werkloosheid door de coronacrisis, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak of overbruggingsmaatregelen. Bij koppels volstaat het dat het inkomen van één van beide partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2. Er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor u uitstel vraagt.

3. Het hypothecair krediet is aangegaan voor uw enige woning en hoofdverblijfplaats in België (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan). U mag dus slechts één woning bezitten.

4. Op het moment van de aanvraag is het totale roerende vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 euro. Het pensioensparen wordt in dat bedrag niet meegerekend.

HOEVEEL GAAT DAT KOSTEN?
De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van het betalingsuitstel. Er wordt wel een onderscheid gemaakt op basis van het netto maandinkomen:

Kredietnemers van wie het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro kunnen de betaling van hun hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Eenmaal de periode achter de rug, hernemen de betalingen dus tegen dezelfde maandlast als voorheen. De bank neemt met andere woorden de intresten op het betalingsuitstel op zich.

Niet zo voor alle andere kredietnemers met een gezinsinkomen boven 1.700 euro netto per maand: wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen tegen een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

WAT VERSTAAN DE BANKEN ONDER ‘NETTO GEZINSMAANDINKOMEN’?
Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.

Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

WANNEER KAN JE UITSTEL AANVRAGEN?
Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal zes maanden betalingsuitstel worden verkregen, dus tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen na 30 april 2020 blijft de einddatum 31 oktober 2020. Het betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen, benadrukt Febelfin, dus niet met terugwerkende kracht.

En wat met aanvragen die eerder al werden ingediend? Die zullen door de bank worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

HOE GAAT HET PRAKTISCH IN ZIJN WERK?
Denkt u aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, dan moet u zelf uw bank contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. U contacteert uw bank het best een week vóór de vervaldag van de komende maand.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van (tijdelijke) werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.

Meer info op www.febelfin.be
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Coronamaatregelen verlengd tot 19 april 2020. (en daarna mogelijk tot 3 mei)
27 mrt : 19:50  by William Keuninckx
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19 april. Dat is een verlenging met twee weken.

Alle bedrijven die eerder al moesten sluiten (Horeca, winkels, kappers, pedicure, massage, welness,...) blijven tot dan gesloten.
Daardoor kunnen zij aanspraak maken op de dagvergoeding van 160 euro vanaf de 21ste dag sluiting. Deze komt bovenop de hinderpremie van 4000 euro.
Zoals wij eerder al berichtten is deze vergoeding vrij van belastingen.
Verder kan ook het overbruggingsrecht voor maart en april worden aangevraagd.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Corona Hinderpremie kan nu worden aangevraagd
26 mrt : 11:18  by William Keuninckx
De online applicatie voor het aanvragen van de hinderpremie is klaar.
U kan dit doen via deze applicatie
U vindt de link ook terug op onze site bovenaan "Corona Hinderpremie Aanvragen".
Je hebt de tijd tot 5 mei 2020 om deze premie aan te vragen.

U hebt een kaartlezer en uw identiteitskaart en pincode nodig of
het kan ook met de app ITSME om de aanvraag te doen.
Na het inloggen (wachttijd 15 tot 20 minuten) kan u de firma kiezen
waarvoor u de aanvraag doet. U moet enkele zaken bevestigen en doorloopt 4 schermen.
Daar vraagt men ook de bankrekening waarop de premie moet gestort worden.
U krijgt direct te zien of uw bedrijf in aanmerking komt voor de premie.
De aanvraag verloopt niet altijd vlekkeloos. Soms zijn de gegevens uit de
KBO niet correct overgenomen wat de activiteit betreft en kan de aanvraag
niet verder worden geklikt. Best dat u dan contact neemt met 0800/ 22.555.
(dat is het nummer van VLAIO, meer info op de site van VLAIO)

De aanvraag zal naar verluid zo snel mogelijk behandeld worden.
Als u de premie hebt aangevraagd, zal er in principe na 2 weken en
een positief advies overgegaan worden tot de betaling van de premie.

Als u problemen ondervindt met het aanvragen, kan u telefonisch contact opnemen.
Wij zullen trachten onze cliënten bij deze aanvraag te begeleiden, maar de aanvraag moet gebeuren door het bedrijf zelf aangezien wij geen mandaat hebben hiervoor.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Kappers moeten nu ook verplicht sluiten
24 mrt : 14:37  by William Keuninckx
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat ook kappers vanaf woensdag gesloten moeten blijven.
Daardoor komen ze in aanmerking voor de hinderpremie van de overheid, goed voor 4.000 euro.

Deze premie kan nog niet worden aangevraagd, maar je kan jezelf al registreren op deze link
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Extra steun: tot 30 september geen leningen meer terugbetalen voor getroffen bedrijven
22 mrt : 15:41  by William Keuninckx
Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo heeft uitleg gegeven over de extra steunmaatregelen aan bedrijven en particulieren die getroffen zijn door de coronacrisis. Die werkte hij uit met de steun van de Nationale Bank van België en de financiële sector.

Afeglopen week vonden intensieve gesprekken plaats tussen minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld), de Nationale Bank van België en de financiële sector. Bedoeling was het opzetten van een federale garantieregeling voor particulieren en bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Er zijn twee grote pijlers. Een overzicht:

Hypotheeklening
Enerzijds zal de financiële sector zich voor alle levensvatbare bedrijven en zelfstandigen (die levensvatbaar waren vóór de uitbraak van de coronacrisis) engageren om alle betalingen, vervaldagen, betalingen van intrest en meer stil te leggen van vandaag tot 30 september. Wie leningen en financiële verplichtingen heeft, zal op die manier geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt ook voor mensen met een hypotheeklening. “Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een financiële impact hebben ondervonden door corona (bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid), kunnen vragen aan de bank om tot 30 september geen betaling meer te moeten doen.”
Dit zal niet automatisch gaan. Iedereen moet zelf contact opnemen met zijn bankier om het betalingsuitstel aan te vragen.

Garantieregeling
Daarnaast zal er een garantieregeling zijn voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden. “Bedrijven die op zoek zijn naar financiering mogen er zeker van zijn: de uitstroom van kredieten zal op peil blijven”, aldus De Croo.
Het totale bedrag van de waarborgen bedraagt maximaal 50 miljard euro, wat overeenkomt met 10 procent van het BNP. De nieuwe kredietlijnen staan op een maximumperiode van 12 maand en de kredieten kunnen opgenomen worden tot 30 september.

Dan rest de vraag wie welke rol speelt in de garantieregeling. Dat zal afhangen van hoe de kredieten verlopen zijn. Verliezen tot 3 procent op uitgeschreven kapitalen zijn volledig ten laste van de financiële sector. Tussen 3 en 5 procent zal de helft ten laste zijn van de financiële sector en de andere helft van de overheid. Voor verliezen van meer dan 5 procent, zal 80 procent betaald worden door de overheid en de rest door de financiële sector. “Verliezen zullen dus gedragen worden door de financiële sector. Maar als de crisis dieper gaat, moet de overheid tussenkomen om te verzekeren dat de kredieten blijven komen”, aldus De Croo.

Loonkosten
De nieuwe steun komt bovenop de steun die al eerder bekendgemaakt was. Heel wat zelfstandigen en bedrijven zitten immers met grote cashflowproblemen door sluiting. Via een systeem van tijdelijke werkloosheid neemt de federaal overheid al een groot deel van de loonkosten tijdelijk over. Zo wordt voorkomen dat men mensen moet ontslaan. Ook via uitstel van betaling van belastingen - btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting - wordt een buffer van 4,5 miljard ingezet om de eerste schok op te vangen. Daarnaast zijn heel wat gezinnen getroffen en zagen die hun inkomen terugvallen nu ze tijdelijk werkloos zijn. Er moet absoluut vermeden worden dat ook zij in betaalproblemen komen.

Extra zuurstof
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) staat 100 procent achter de maatregel, die “extra zuurstof” biedt aan bedrijven en particulieren. “De banken nemen een aantal belangrijke initiatieven die vandaag, samen met de overheidswaarborgen, het verschil kunnen maken voor een goede financiële overbrugging tot na de coronacrisis”, klinkt het.

Eerdere maatregelen
Eerder gaf de federale regering al uitstel op de betaling van personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, btw en sociale bijdragen. Ook het systeem van "tijdelijke werkloosheid" werd versoepeld: werknemers krijgen nu 70 procent van hun loon (+150 euro) als ze terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Voor zelfstandigen bestaat het "overbruggingsrecht".

Vlaamse Corona Hinderpremie
De Vlaamse regering voorziet dan weer "hinderpremies" van 4.000 euro voor bedrijven die getroffen worden. De procedure en voorwaarden om deze premie aan te vragen zijn nog niet bekend. Ondertussen kan men zich hier registreren voor de aanvraag van de corona hinderpremie.
Ze zal ook 202,68 euro betalen om één maand van de water-en energiekosten van tijdelijk werklozen op te vangen.

Economie
De werkgevers- en ondernemersorganisaties VBO, Voka, UNIZO en NSZ reageren tevreden op het akkoord met de financiële sector. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) gaan de maatregelen echter niet ver genoeg. Ze vragen ook meer duidelijkheid over welke bedrijven de Vlaamse hinderpremie kunnen krijgen.

Ook de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert opgelucht op het akkoord. “Het uitstel van betaling op leningen tot 30 september 2020 helpt gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen om geen liquiditeitsproblemen te krijgen. De soepelere garantieregels voor nieuwe kredieten zorgen dat bedrijven kunnen blijven draaien”, stelt Voka. De werkgeversorganisatie is de banken bijzonder erkentelijk voor hun zware inspanning. “Dit vermijdt immers de instorting van ons economisch systeem.”
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Geen belastingen op 4.000 euro hinderpremie
20 mrt : 13:41  by William Keuninckx
Op de persconferentie van de Federale Regering van 20.03.2020 over de socio-economische maatregelen waren deze punten een topic :

Hinderpremie wordt belastingvrij
Op de schadepremie van 4.000 euro, die onder meer uitgedeeld wordt aan horecazaken die gedwongen moeten sluiten door de coronacrisis, moeten geen belastingen worden betaald. Dat zei Alexander De Croo tijdens de persconferentie van de federale regering.
Als je dit nog niet gedaan hebt, kan je jezelf hier registreren voor de premie
De hinderpremie is cumuleerbaar met het overbruggingsrecht

Uitstel van betaling belastingen ook voor zelfstandigen.
"De betalingsdatum voor de belastingen wordt automatisch uitgesteld met twee maanden", zo herhaalt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). "Die maatregel geldt niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor particulieren, zelfstandigen, vennootschappen en kmo's."

Uitstel van betaling op sociale bijdagen
Ook de sociale bijdragen van de eerste twee trimesters van dit jaar moeten pas later dit jaar worden betaald, vulde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan. "Die moeten pas ten laatste tegen 15 december worden betaald."

150 euro extra voor mensen in tijdelijke werkloosheid
Werknemers kunnen voortaan makkelijker intijdelijke werkloosheid gaan, zo verklaarde minister van Werk Nathalie Muylle. “En er is nog maar één aanvraagprocedure, zowel voor arbeiders als bedienden. We noemen het de coronaprocedure. Die gebeurt automatisch en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. Mensen in tijdelijke werkloosheid vallen traditioneel terug op 70 procent van hun loon (dat ook nog eens geplafonneerd is). Wij hebben nu besloten om aan iedereen in die tijdelijke werkloosheid, in de zogenoemde coronaprocedure, per dag 5,63 euro extra te geven. Een extra steun van 150 euro per maand."
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Overbruggingsrecht in de coronacrisis : regels versoepeld
19 mrt : 12:16  by William Keuninckx
De regels voor het overbruggingsrecht – die versoepeld zijn tijdens de coronacrisis - zijn eindelijk duidelijk. We zetten alles voor jou op een rij.

Voor wie?
Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.

Overbruggingsrecht in tijden van corona
Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:
Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft).
Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting.
Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg).

Verder moet je in België wonen, mag je tijdens de onderbreking niet als werknemer aan de slag gaan en mag je tijdens de periode van onderbreking geen andere uitkering genieten.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je dan?
1.Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de
maanden maart en april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
2.Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering
van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april).

Hoe aanvragen en wanneer mag je de uitbetaling verwachten?
De aanvraag gaat via het sociaal verzekeringsfonds. Het Afibel team zal onze cliënten hierin bijstaan.
Het sociaal verzekeringsfonds doet er alles aan om de uitkeringen zo snel mogelijk uit te betalen.

Wat is het overbruggingsrecht?
In normale omstandigheden is het overbruggingsrecht bedoeld voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk of definitief hun activiteiten moeten stopzetten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een brand, bij waterschade, bij andere schade aan materiaal of gebouwen, na een faillissement of omdat de inkomsten zéér sterk gedaald zijn. Om zo’n moeilijke periode te overbruggen, kan je als ondernemer tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen op voorwaarde dat je minstens één maand moet sluiten.

De Vlaamse hinderpremie tijdens de coronacrisis
De Vlaamse regering kondigde een hinderpremie van 4.000 euro aan voor wie volledig moet sluiten, en van 2.000 euro voor wie alleen in het weekend moet sluiten. De voorwaarden en de aanvraagmethode zijn nog niet gekend. Hou de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) in de gaten.
Je kan jezelf al registreren en jouw email adres achterlaten. Dan krijg je een update hoe en wanneer je de hinderpremie kan aanvragen.Klik hier om jezelf te registreren

De hinderpremie kan gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

Van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij je op de hoogte.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Uitbreiding van de corona hinderpremie
18 mrt : 17:02  by William Keuninckx
woensdag, 18 maart 2020
PERSMEDEDELING VLAAMSE REGERING


De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.

Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel ondernemingen en winkels is er een ernstige impact. Om onze ondernemingen zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen. Na de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad gisteren heeft aangekondigd wordt ook de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten.

De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat jouw gegevens via dit formulier achter. Ondertussen hebben al bijna 31.000 ondernemers zich aangemeld via het webformulier van VLAIO.

Wat houdt de corona hinderpremie in?
Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse Regering in een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

- Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

- Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.

- De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

- Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
Het contactcenter bij VLAIO, de hulplijn die we nu bijna drie weken geleden hebben geopend heeft ondertussen ruim 3.000 telefoontjes te verwerken gekregen. Sinds 13 maart zijn er dagelijks tussen de 600 en 800 telefoons geweest. Daarnaast zijn er 530 vragen via whatsapp en een 1000-tal vragen via mail binnengekomen. De website van VLAIO met alle informatie over de coronacrisis werd al meer dan 360.000 keer geraadpleegd. VLAIO past bij nieuwe maatregelen ook zijn website aan.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De gezondheid staat voorop en daarom is er gisteren beslist om heel wat ondernemingen en winkels volledig te sluiten. Ten gevolge daarvan breiden we de premie van 4000 euro uit naar al die ondernemingen die volledig moeten sluiten. Op die manier willen we een deel van hun inkomensverlies compenseren.”

Klik hier om te registreren voor de premie
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Verstrengde Maatregelen tegen het corona virus
17 mrt : 22:13  by William Keuninckx
Op de persconferentie van deze avond maakte de regering de verstrengde maatregelen bekend in de strijd tegen de verspreiding van het corona virus covid19.
Deze hebben een impact op het bedrijfsleven.

Niet-essentiële winkels zullen gesloten worden.
De uitzonderingen? Voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.
Maar ook bij de winkels die open mogen blijven gelden er strenge regels. Zo wordt de toegang tot de supermarkten beperkt tot één persoon per tien vierkante meter, een klant mag ook maar maximaal 30 minuten in de winkel blijven. Nachtwinkels moeten om 22 uur de deuren sluiten. Ook markten worden verboden, alleen voedingskramen mogen blijven staan als ze echt onmisbaar zijn.

Kappers mogen open blijven, maar mogen maar één klant per keer ontvangen.

Afhaalmaaltijden en thuisbezorgen van maaltijden blijft mogelijk (frituur, snackbar, takeaway, deliveroo...)
Restaurants blijven gesloten.

Online verkoop en thuisbezorgen blijft mogelijk.

De cafés, die vorige week al de deuren moesten sluiten, moeten nu ook hun terrasmeubilair verwijderen.

Naar het werk gaan mag dus wel nog, maar telewerken moet de norm worden, "voor elke functie die dat toelaat". Bedrijven waar telewerken niet mogelijk is, moeten de regels van "social distancing" respecteren. Dat kan door mensen in kleine groepen te laten werken waarbij steeds voldoende afstand onderling wordt behouden.
Bedrijven die die regels niet kunnen garanderen, moeten sluiten. Als bedrijven de regels aan hun laars lappen, riskeren ze zware boetes of zelfs een sluiting.
Enkel voor bepaalde cruciale sectoren - denk aan de medische - en essentiële diensten zal er een uitzondering gemaakt worden. Maar ook hier moeten de regels van "social distancing" in acht genomen worden.

Door deze maatregel komen meer bedrijven in aanmerking voor de hinderpremie.
Deze premie kan je aanvragen via deze -link-
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Ga naar pagina       >>