Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Nieuws - categorie 'Fiscaal nieuws'
Tot 15000 euro steun voor Vlaamse bedrijven
07 aug : 12:44  by William Keuninckx
Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme tot 15.000 euro aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist.

“De voorbije weken is het aantal coronabesmettingen opnieuw gestegen. De Nationale Veiligheidsraad, de gouverneur van de provincie Antwerpen en steden hebben bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Dat is voelbaar voor heel wat sectoren, zeker voor de eventsector en haar 80.000 medewerkers waar de creativiteit tot in het verre buitenland bekend is”, zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

In tegenstelling tot de vorige steunmaatregel waarbij elke zaak die verlies leed een eenmalige premie van 4.000 euro en nadien 160 euro per sluitingsdag kon krijgen, wordt de hoogte van het bedrag nu bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60 procent of meer zien dalen (in vergelijking met dezelfde periode in 2019) komen daarvoor in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Tot 15.000 euro steun
Er werd een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen voor de Vlaamse bedrijven, het beschermingsmechanisme.
Het steunbedrag bedraagt 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. “Dat percentage is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15 procent ten aanzien van de omzet. De helft van die gemiddelde vaste kost gaan wij nu dus op ons nemen”, aldus Crevits. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Bijberoep
De subsidie wordt gehalveerd voor de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking

Voorwaarden
De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.
Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen toch het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad of de gouverneur van Antwerpen.
Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad of de gouverneur van Antwerpen, komen niet in aanmerking.

Aanvragen in oktober
Het beschermingsmechanisme kan pas in oktober worden aangevraagd. Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.

Witte kassa
Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een voorschot van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een witte kassa.

“Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog altijd de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen”, aldus Crevits.

Op de website van VLAIO kan je meer info vinden over het nieuwe beschermigsmechanisme.

Handelshuurlening
De handelshuurlening wordt vanaf nu ook uitgebreid naar de eventsector. “Handelshuurleningen zijn bedoeld voor huurders die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen. Dat is nu zeker het geval voor ondernemingen in de eventsector. Zij huren gebouwen of loodsen om hun materiaal te stockeren”, zegt Crevits. “Concreet zal de Vlaamse overheid ook voor hen twee maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro. “

Achtergestelde leningen
Tenslotte vraagt de Vlaamse regering aan de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) om een aanpassing te doen voor de toekenning van achtergestelde leningen aan start-ups, scale-ups en andere bedrijven. Eén van de voorwaarden nu is dat het bedrijf op het moment van de aanvraag 80 procent van het personeel dat eind 2019 aanwezig was nog tewerkstelt of de 80 procent tewerkstelling opnieuw bereikt tegen eind 2020. PMV mag nu meer tijd geven aan ondernemingen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en om de minimumvoorwaarde te verlagen naar 60 procent”, besluit Crevits.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Overbruggingsrecht verlengd
01 aug : 18:27  by William Keuninckx
De tijdelijke maatregel van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, die momenteel tot de maand augustus voorzien was, wordt verlengd. Volgens minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) heeft de ministerraad het koninklijk besluit goedgekeurd dat de maatregel verlengd.

Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot het einde van het jaar, voor de sectoren die gesloten blijven.

Het overbruggingsrecht als steun voor de heropening van de non-food, kappers, horeca en kermissen wordt verlengd tot eind oktober.

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken voorziet in een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro met personen ten laste.
De aanvraag gebeurt bij het sociaal verzekeringsfonds.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
De cultuurcoronapremie : aanvragen voor 31 augustus 2020
01 aug : 18:12  by William Keuninckx
De cultuurcoronapremie is een forfaitaire subsidie van 1.500 euro voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Die spelers vallen momenteel dus tussen de mazen van het net.

Voor wie
De premie staat open voor natuurlijke personen die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden.

Werknemers of uitzendkrachten
Ben je actief als werknemer of uitzendkracht in de Vlaamse cultuursector, dan heb je recht op de cultuurcoronapremie als je voldoet aan volgende voorwaarden:

-Je woonplaats ligt in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
-Je was in de eerste jaarhelft van 2020 actief binnen een van de hierbij opgesomde paritaire comités en bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
-Je maakt geen gebruik van:
+De Brusselse premie voor cultuurwerkers+
+Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag jouw totaal bruto inkomen lager dan 4877,16 euro. Om jouw totaal bruto inkomen te berekenen, tel je jouw brutoloon, vervangingsinkomen en omzet als zelfstandige samen.

Zelfstandigen
Ben je actief als zelfstandige (in hoofdberoep of in bijberoep) in de Vlaamse cultuursector, dan heb je recht op de cultuurcoronapremie als je voldoet aan volgende voorwaarden:

-Je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
-Jouw eenmanszaak was op 13 maart 2020 en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
-Je bent actief binnen een van deze NACE-codes en bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
-Je maakt geen gebruik van:
-de Vlaamse corona hinderpremie
-de Vlaamse corona compensatiepremie
-de Brusselse hinderpremie van 4.000 euro
-de Brusselse compensatiepremie van 2.000 euro
-het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen
-de Brusselse premie voor cultuurwerkers
Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag jouw totaal bruto inkomen lager dan 4877,16 euro. Om jouw totaal bruto inkomen te berekenen, tel je jouw brutoloon, vervangingsinkomen en omzet als zelfstandige samen.

Hoe en wan­neer aan­vra­gen
Via deze digitale applicatie kan je de cultuurcoronapremie aanvragen.
Let wel op:
De applicatie werkt niet op mobiele toestellen.
Doe je je aanvraag als zelfstandige, meld je dan aan met je ondernemingsnummer.
De deadline is 31 augustus 2020 om 15 uur.

Be­oor­de­ling
Nadat je jouw aanvraag hebt ingediend, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden en zal ze beslissen of je recht hebt op de cultuurcoronapremie. De beslissing en de uitbetaling van de premie zullen pas na de deadline van 31 augustus gebeuren. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media communiceert de beslissing via e-mail.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling
De uitbetaling van de premie gebeurt na goedkeuring van de aanvraag door het Departement CJM en zal gestort worden op een Belgisch rekeningnummer op de naam van de begunstigde.

Indien achteraf blijkt dat je valse informatie hebt doorgegeven en je niet voldeed aan de voorwaarden, moet je de subsidie terug betalen aan het Departement CJM.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
De Nationale Veilgheidsraad van 27 juli verstrengt de maatregelen
27 jul : 18:22  by William Keuninckx
“We zijn erg bezorgd. Het virus afremmen en een nieuwe lockdown vermijden blijft het doel.” Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) maandagmiddag gezegd op de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Hieronder een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Bubbel
Vanaf woensdag 29 juli en voor minstens vier weken lang, dus tot eind augustus, wordt de sociale bubbel verkleind. Tot nu was de sociale bubbel voor elke individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling.
Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben. Dat zijn, zo zei Wilmès in de vragenronde, mensen waarmee je langere periode in contact komt en waarbij je de afstandsregels niet altijd kan respecteren.

Evenementen
De Veiligheidsraad vraagt de lokale autoriteiten dat ze alle evenementen in hun gemeente opnieuw nakijken en als er risico zou zijn te annuleren. De grote evenementen worden verkleind, het aantal toeschouwers wordt gehalveerd.
-Voor grotere evenementen binnen zullen tot 100 mensen toegelaten worden, buiten gaat het tot 200 mensen. Op deze evenementen zijn mondmaskers verplicht. Andere niet-begeleide activiteiten, zoals huwelijken, banketten, recepties… worden beperkt tot 10 personen. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet meegeteld te worden.
-Voor zomerkampen voor jongeren, stages en speelpleinwerking telt deze regel niet. De organisatie van begeleide activiteiten zoals sporten, verandert niet.

Op de werkvloer
Telewerk wordt opnieuw sterk aangeraden als het mogelijk is. Er zijn ook enkele andere mogelijkheden tot alternatieve systemen, zoals het roteren tussen collega’s.

Mondmaskers
De mondmaskerplicht is nu vooral lokaal geregeld, omdat burgemeesters zelf mogen beslissen over de maatregelen voor hun grondgebied. Een mondmasker dragen wordt ook na deze Veiligheidsraad niet verplicht, maar wie buiten komt, moet er wel een op zak hebben.

Registratieplicht horeca
Tijdens de vorige Nationale Veiligheidsraad werd er al beslist dat er contactinformatie moet achtergelaten worden in de horeca. Dat wordt nu uitgebreid naar andere plaatsen zoals wellnesscentra en sportlessen. Een volledige lijst zal later gepubliceerd worden.

Winkelen
Voortaan zullen mensen opnieuw alleen moeten winkelen of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft. Daarnaast wordt er ook opnieuw een tijdslimiet van 30 minuten ingesteld.

Gratis treinritten
De gratis rittenkaart voor het openbaar vervoer, die op 17 augustus zou ingaan, is uitgesteld.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Corona Ondersteuningspremie van 2000 euro kan nu worden aangevraagd
15 jul : 12:40  by William Keuninckx
Op de site van VLAIO kan nu de ondersteuningspremie van 2000 euro worden aangevraagd.
Deze premie komt er voor zaken die heropenen en minstens 60% omzetverlies lijden.


Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen, zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen.
De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000.
Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Corona ondersteuningspremie: voor wie?
-Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:
-Ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
-Ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Een aanvraag indienen kan tot en met 15 augustus 2020!
De link voor de aanvraag staat bovenaan deze site.
Meer info op de website van VLAIO
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
De federale regering lanceert nieuwe steunmaatregelen
12 jul : 11:01  by William Keuninckx
De Kamer heeft op 9 juli een wetsontwerp aangenomen met diverse steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Doorstorting bedrijfsvoorheffing:
Vrijstelling van 50% voor de maanden juni, juli en augustus 2020 (voor werkgevers die tussen 12 maart en 31 mei minstens 30 kalenderdagen gebruik gemaakt hebben van het stelsel van tijdelijke werkloosheid);

Belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen:
Verhoging van het percentage van 45% naar 60% (giften gedaan in 2020);

Aftrekbaarheid receptiekosten:
Verhoging van het percentage van 50% naar 100% (voor uitgaven die gedaan worden tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020). Deze maatregel komt er om de evenementensector te ondersteunen.;

Investeringsaftrek:
Verhoging basispercentage van 8% naar 25% (voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020);

Belastingvermindering van 20%
Voor de verwerving van nieuwe aandelen van kleine ondernemingen die hun omzet ingevolge de coronacrisis met minstens 30% hebben zien dalen;

Vrijstelling van het btw-voorschot
Decembervoorschot voor maandaagevers en kwartaalaangevers dat moet worden betaald in december 2020 komt te vervallen;

Voor de volledige tekst van het wetsontwerp, zie -link-
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Versoepeling corona maatregelen vanaf 1 juli 2020
26 jun : 14:10  by William Keuninckx
De Nationale Veiligheidsraad heeft een verdere versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juli aangekondigd. Een overzicht van de beslissingen.

Vergroting bubbel tot 15 mensen
Vanaf 1 juli wordt het aantal van 10 sociale contacten per week verhoogd tot 15. Als u iets in groep doet, moet die groep ook tot 15 personen worden beperkt.


Heropening vrijetijdsactiviteiten
Bepaalde vrijetijdsactiviteiten waren tot nu toe gesloten. Onderstaande zaken zullen kunnen heropenen onder bepaalde voorwaarden:

• Zwembaden en wellnesscentra

• Pretparken en binnenspeeltuinen

• Theaters en bioscopen

• De casino’s en de speelzalen

• Congreszalen

• Receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen

Zij kunnen, net als de andere zaken, openen op voorwaarde dat ze de voorschriften toepassen. De algemene regels zijn vergelijkbaar met wat al van kracht is voor andere activiteiten:

• Het verplicht naleven van de veiligheidsafstand

• Het werken met tijdslots en crowdmanagement

• Het schoonmaken van de infrastructuur

• En zeker het dragen van mondmaskers dat sterk blijft aanbevolenEvenementen: tot 200 mensen binnen, 400 buiten
De publiekslimieten voor evenementen die wel kunnen doorgaan, blijven gehandhaafd. Die worden vastgelegd door de bevoegde ministers en de experts van de GEES. Het gaat om 200 personen binnen en 400 personen buiten.

“Deze capaciteitslimiet zal in augustus geherevalueerd worden tot 400 binnen en 800 buiten, als de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek om die limiet te overschrijden, met respect voor de gezondheidsregels.”

Dat geldt ook voor manifestaties, die ook altijd aangevraagd moeten worden bij de lokale autoriteiten.


Versoepelde regels voor winkels en markten
Naast de activiteiten die hervat kunnen worden, hebben de Nationale Veiligheidsraad en de experts beslist om bepaalde regels te versoepelen voor winkels en markten.

Vanaf 1 juli kunt u naar de winkel met mensen uit uw contactbubbel. U hoeft dus niet meer alleen te gaan winkelen en hoeft zich ook niet meer aan een tijdslimiet te houden. U moet wel nog altijd de veiligheidsafstand respecteren. Voor de markten blijven de protocollen van toepassing, maar er is dan geen beperking meer wat het aantal kramen betreft. De gezondheidsvoorschriften moeten nog altijd worden nageleefd.


Mondmasker niet verplicht in winkels
Verscheidene experts hadden opgeroepen om mondmaskers in winkels te verplichten. Toch heeft de Veiligheidsraad dat niet beslist. Waarom?

“Er is vandaag geen epidemiologische reden om die verplichting op te leggen”, aldus premier Wilmès. De situatie wordt dag na dag beter, dan kunnen we mensen niet vragen om dat te doen. De experts hebben hun advies wat aangepast in het licht van de recentste cijfers. De tweede golf? Verplichtingen kunnen we pas opleggen als we ze kunnen uitleggen. We hebben de afgelopen maanden overleefd zonder mondmaskers, dan is het vreemd om die verplichting nu op te leggen. Maar we blijven mondmaskers wel sterk aanbevelen.”


Nog geen massa-evenementen of nachtleven
“U zult intussen al begrepen hebben dat volgende activiteiten in dit stadium helaas nog niet kunnen hervatten: activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs en massa-evenementen”, aldus premier Sophie Wilmès. “Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit voor de betrokken sectoren een groot probleem vormt. We zullen ze zeker moeten blijven steunen om de gevolgen van deze langdurige inperking op te vangen.”

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Nieuwe coronasteunmaatregel : Relancepremie
08 jun : 13:45  by William Keuninckx
Dit weekend keurde de superkern een nieuw pakket steunmaatregelen goed.
Een van deze steunmaatregelen is de relancepremie voor zelfstandigen.
Deze premie komt er om de economie te helpen aanzwengelen.


De premie kan worden aangevraagd door de zelfstandigen die hun zaak door de corona crisis moesten sluiten en deze nadien ook weer hebben heropend.
De premie bedraagt, net zoals het overbruggingsrecht, 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1614,10 euro met gezinslast.

De voorwaarden om de premie te krijgen zijn de volgende :
-De zaak was op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of jouw activiteit was op dat moment nog verboden
-De omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal 2020 daalden met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar?

Je mag de relancepremie combineren met de hervatte uitoefening van jouw zelfstandige activiteit.

Men kan niet het overbruggingsrecht combineren met deze nieuwe relancepremie.

Wie kan de relance-uitkering aanvragen?
Ben je in België sociale bijdragen verschuldigd, ben je jonger dan 65 jaar en behoor je tot een van de volgende categorieën, dan kan je de relance-uitkering aanvragen:
- zelfstandigen in hoofdberoep;
- primo-starters;
- meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
- zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar
beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Hoe gebeurt de aanvraag ?
Deze gebeurt, net zoals bij het overbruggingsrecht, bij het sociaal verzekeringsfonds.
De aanvraag moet ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds. Het is momenteel nog niet mogelijk om de relance-uitkering aan te vragen.

Zoals steeds zal Afibel haar klanten bij de aanvraag bijstaan.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Gids met richtlijnen voor opening Horeca
07 jun : 17:54  by William Keuninckx
Op de site van FOD Economie werden de richtlijnen voor de heropstart van Horeca bekendgemaakt. Deze richtlijnen gelden voor restaurants en cafés, inclusief de eet- en drinkgelegenheden in een hotel. Ze zijn niet van toepassing op de kamerverhuur of logies.


Richtlijnen voor klanten
• Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
• Kom niet naar de horecazaak als je ziektesymptomen vertoont.
• Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de horecazaak.
• Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
• Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
• Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).
• Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
• Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

Richtlijnen voor cafe en restaurant
• Zorg voor de heropstart voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.
• Neem tijdig contact met uw werknemers, inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, leveranciers en anderen die met uw onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels in uw onderneming. Heel wat
mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.
• Maak afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging.
• Bij dienstverlening aan huis mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.
• Stimuleer zoveel mogelijk reservaties op voorhand.
• Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
• Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
• Voer een welkomstgesprek met uw klanten, waarbij u hen sensibiliseert,informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht.
• Jassen en accessoires worden niet aangenomen door het personeel;
de gasten moeten jassen en andere zelf weghangen op de voorziene plaats.
• Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap).
Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
• De verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting en naar buiten worden zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
• Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van de gasten naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd zo contacten tussen klanten. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘Wait to be seated’.
• Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven.
Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dat te ondersteunen / om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen de horecazaak). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen, zoals plexischermen of andere fysieke barrières.
• Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
• Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Van deze regel kan worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv. van plexiglas, minimaal 1,80 m hoog).
• Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd.
• Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten.
Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …).
• Voorzie in de toiletten van de zaak uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
• Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.
• Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor borden aan de wanden of andere alternatieven. Indien er toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig
die dan grondig na iedere klant.
• Gebruik zoveel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
• Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen, … op tafel. Geef de voorkeur aan individueel verpakte porties (die u zelf kunt bereiden).
• Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden (meer informatie verderop).
• Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is verplicht voor het personeel in de zaal. Dit geldt ook voor het personeel in de keuken behalve voor functies waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.
• Voor ventilatie wordt aangeraden om de luchtverversingssnelheid te verhogen en zoveel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door natuurlijke ventilatie, hetzij door mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische
ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft, van essentieel belang.
• Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts, …) is enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Na elk gebruik worden de spellen ontsmet.
• Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1 uur ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen om dat uur te vervroegen.
• Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.
• Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
• Bij gebruik van de betaalterminal moet deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking voor de klanten.

Glazen, tassen, servieswerk en bestek
Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden.
De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet.
Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen.
Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water.
Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:
• het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
• gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen
van de producent),
• laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
• spoel na met drinkbaar water.
Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo
vaak als nodig een propere handdoek neemt.
Was de handdoeken steeds na gebruik.
Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.

Lees de volledige gids na op de website van FOD Economie. Daar vindt u ook affiches en voorbeelden.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Tijdelijke verlaging van btw naar 6 procent in horeca.
06 jun : 16:22  by William Keuninckx
Dat werd zonet beslist door de Superkern.
De vergadering van de "superkern" (de tien partijen die de regering-Wilmès volmachten hebben gegeven + de top van de federale regering) in Hertoginnedal is afgelopen.


Wat is er juist beslist? Op tafel lag de verlenging van de huidige coronamaatregelen én een nieuw financieel steunpakket, met focus op de horeca, onze koopkracht en de ziekenhuizen.

Er komt voor de horeca inderdaad een verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor maaltijden en drank (niet voor alcohol).

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om hun werknemers onbelast een cadeaucheque van 300 euro te geven die ze kunnen besteden in de horeca, maar ook in de cultuursector of bij andere getroffen zaken.
De btw verlaging naar 6 procent voor de horeca komt er om ademruimte te geven aan de sector. De verlaging is tijdelijk.

Naast de btw-verlaging voor de horeca en de cadeaucheque van 300 euro gaat het ook om een verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor de getroffen sectoren tot eind dit jaar. Voor alle andere bedrijven is dit maar tot eind augstus. Ook tot eind augustus is de verlenging van het corona-ouderschapsverlof, dat eigenlijk maar tot eind deze maand liep. Ook het overbruggingskrediet voor zelfstandigen wordt overigens verlengd.

Om de koopkracht te verhogen van de armsten in de samenleving besliste de superkern om alle bijstandsuitkeringen – niet de werklozen dus – tot eind dit jaar elke maand een premie van 50 euro te geven. Omdat het tot eind dit jaar eenmalig is, wordt de uitkering zelf niet verhoogd.

Nog opvallend is dat elke Belg een railpass krijgt met tien gratis treinritten. En wie met de fiets op de trein wil, mag dat vanaf juli voor enkele maanden gratis. Bedoeling is zo het toerisme in eigen land te stimuleren nu velen niet ver zullen reizen. Ook het openbaar vervoer – dat door corona maar moeilijk op gang komt – krijgt zo een duwtje in de rug.

De lastenverlaging voor de bedrijven – die in het oorspronkelijke plan van de regering zat – heeft het ook gehaald. Bedoeling is dat alle bedrijven die in mei meer volk aan het werk had in vergelijking met de maand daarvoor drie maanden lang maar de helft van de bedrijfsvoorheffing moet betalen.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Ga naar pagina       >>