Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Nieuws - categorie 'Fiscaal nieuws'
Doe uw voordeel met voorafbetaling belastingen
03 okt : 03:44  by William Keuninckx
De fiscus wil vennootschappen en éénmanszaken die een belastbaar resultaat behalen, stimuleren om voorafbetalingen te doen. Hiervoor werd het systeem van de verhoogde belastingvermeerdering ingevoerd. Voor het huidige inkomstenjaar 2022 blijven de vermeerderingen van 6,75% voor vennootschappen en 2,25% voor éénmanszaken behouden.

Hoe kan een belastingvermeerdering vermeden worden?


Deze voorafbetalingen moeten gebeuren binnen een vastgestelde termijn. Voor aanslagjaar 2023 – waarbij het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar – betaalt u vooraf op volgende data :
11 april 2022,
11 juli 2022,
10 oktober 2022
20 december 2022

Belangrijk te weten is dat het belastingvoordeel van de voorafbetaling daalt bij elke nieuwe termijn. Hierdoor is het niet meer mogelijk om aan een vermeerdering te ontsnappen als de eerste voorafbetaling pas uitgevoerd wordt voor de derde termijn, tenzij natuurlijk als er meer wordt betaald dan de geraamde belasting.

Om deze reden is het bijgevolg niet aan te raden om te wachten tot het einde van het jaar.

Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen voor vennootschappen:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
Bedrag van de 2de  voorafbetaling (VA2) x 7,50%
Bedrag van de 3de  voorafbetaling (VA3) x 6,00%
Bedrag van de 4de  voorafbetaling (VA4) x 4,50%

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

Voor de éénmanszaken gelden de volgende percentages:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00%
Bedrag van de 2de  voorafbetaling (VA2) x 2.50%
Bedrag van de 3de  voorafbetaling (VA3) x 2,00%
Bedrag van de 4de  voorafbetaling (VA4) x 1,50%

Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.

Er is een uitzondering voor kleine vennootschappen en éénmanszaken. Hen kan gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen boete opgelegd worden wanneer ze niet tijdig overgaan tot voorafbetaling.

Bovendien kan u via een financiering alles door de bank laten storten op de eerste datum in april waardoor u meteen het maximaal voordeel geniet. Verder hebt u dan een maandelijkse spreiding van uw belastingen en voorkomt u onaangename verrassingen.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
UITSTEL VOOR BTW-PLICHTIGEN - ZOMERVAKANTIE 2022
03 jul : 16:17  by William Keuninckx
Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2022 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en hun intracommunautaire opgaven. Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'One Stop Shop' (OSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.


Btw-Aangiften
U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Maandaangiften juni 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Kwartaalaangiften tweede kwartaal 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandaangiften juli 2022 ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)

Terugbetaling tegoed
Indien u recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:

uiterlijk op 22 juli 2022 voor de maandaangiften juni 2022
uiterlijk op 24 augustus 2022 voor de maandaangiften van juli 2022
De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, zal het krediet niet worden terugbetaald maar automatisch worden teruggeplaatst op de rekening-courant.

Opgaven intracommunautaire handelingen
U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Kwartaalopgave handelingen tweede kwartaal 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandopgave handelingen juni 2022 ten laatste op 10 augustus 2022 (in plaats van 20 juli 2022)
Maandopgave handelingen juli 2022 ten laatste op 9 september 2022 (in plaats van 22 augustus 2022)

Betalingen
De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2022 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2022) en ten laatste op 22 augustus 2022 (aangifte van juli 2022).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zijn er nalatigheidsinteresten.
Deze bedragen 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (een begonnen maand geldt als volledige maand). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.


printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
UITSTEL VOOR BTW-AANGIFTEN DERDE KWARTAAL 2022 EN SEPTEMBER 2022 TOT 25 OKTOBER 2022
03 jul : 16:01  by William Keuninckx
BTW-AANGIFTEN DERDE KWARTAAL 2022 EN SEPTEMBER 2022: IN TE DIENEN OP 25 OKTOBER IN PLAATS VAN 20 OKTOBER
De FOD Financiën, de beleidscel van de minister van Financiën en het ITAA hebben in onderling overleg afgesproken om de aangiftetermijnen voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw beter te spreiden.


Een en ander komt doordat de indieningstermijn voor de aangifte personenbelasting met een maand werd verkort voor mandatarisen. Deze dienen eind september al in te dienen waar dat voorheen eind oktober was. Daarom wordt de indieningstermijn voor de btw-aangiften van het derde kwartaal 2022 en deze van de maand september 2022 éénmalig vastgelegd op 25 oktober 2022 in plaats van 20 oktober 2022.

Wie een terugbetaling wenst moet de aangifte uiterlijk op 24 oktober 2022 indienen.

De betaling van verschuldigde sommen over het derde kwartaal 2022 en september 2022 moet wel nog altijd uiterlijk op 20 oktober 2022 gebeuren.

.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Wanneer moet de aangifte personenbelasting 2022 worden ingediend?
20 apr : 23:51  by William Keuninckx
Op de persconferentie van 26 april werden de indieningstermijnen bekend gemaakt. Vanaf vandaag is Tax-on-web ook opengesteld.

Volgende termijnen moeten gerespecteerd worden :

U dient uw aangifte zelf in:

op papier: uw aangifte moet ontvangen zijn ten laatste op 30 juni 2022.

via Tax-on-web 2021: u hebt daarvoor tijd tot 15 juli 2022. Dat kan vanaf vandaag.
Bij de eerste aangifte bleek echter nog niet alles op punt te staan. Verwacht wordt dat eerdaags alle mankementen uit Tax-on-web zijn opgelost.

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Gaat u akkoord met het voorstel? Dan moet u verder niets doen.Gaat u niet akkoord met het voorstel en dient u aanpassingen in via het papieren antwoordformulier? Dan moeten we het formulier ontvangen ten laatste op 30 juni 2022.Gaat u niet akkoord met het voorstel en dient u aanpassingen in via Tax-on-web 2022? Dan hebt u daarvoor tijd tot 15 juli 2022.

U laat uw aangifte invullen tijdens de invulsessies van Fod Financiën.

Invulsessies worden georganiseerd van 2 mei tot en met 30 juni 2022.U maakt voor 6 mei een afspraak om bijstand van een medewerker van Fod Financiën te krijgen. Opgelet: hulp bij het invullen van de aangifte is niet meer mogelijk na 30 juni!

U laat uw aangifte invullen door een mandataris (boekhouder…).

Uw mandataris kan uw aangifte indienen via Tax-on-web 2021 tot en met 30 september 2022. Afibel heeft als mandataris wat extra tijd. Toch vragen wij om uiterlijk begin september alle documenten en info nodig voor het invullen van de aangifte te bezorgen.
Als u de papieren snel bezorgd en wij voor 31 augustus uw aangifte kunnen indienen, krijgt u sneller uw tegoed terug en moet u pas later betalen. Wacht dus niet te lang om ons alle stukken te bezorgen.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Belastingformulier nog maar eens dikker geworden
26 mrt : 22:41  by William Keuninckx
Het Vlaamse aangifteformulier voor de personenbelasting bevat dit jaar 839 codes. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. En toen waren er ook al 18 bijgekomen. Net als vorig jaar hebben de meeste nieuwe codes te maken met de coronasteunmaatregelen.

Met tien codes erbij is de Vlaamse belastingbrief alweer wat aangedikt. “Bekijken we het op landelijk vlak, dan zijn er zelfs 48 codes bijgekomen en slechts 34 geschrapt”, zegt Rosseel, adviseur fiscaliteit op de nationale studiedienst van het ACV. “Net als vorig jaar komt de toename op rekening van de coronamaatregelen: 18 nieuwe codes zijn volledig covid-gerelateerd. Denk aan de eenmalige premie en uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht, of nog aan de belastingvermindering voor kwijtgescholden huur of voor het verwerven van nieuwe aandelen in bedrijven die door covid hun omzet zwaar hebben zien dalen. Voorts zijn er nog acht codes bijgekomen die slaan op de relancemaatregelen die in het leven werden geroepen om de gevolgen van covid te beperken.”

Nieuwigheden

Belangrijke bron van geschrapte codes is de nieuwe manier waarop buitenverblijven in het buitenland moeten worden aangegeven. “Dat gebeurt voortaan op dezelfde manier als die in eigen land, op basis van een vastgesteld kadastraal inkomen”, zegt Eric Van Laecke van de ACV-belastingservice, die nog enkele belangrijke nieuwigheden aanstipt: “Het belastingvrij bijverdienen in het kader van het verenigingswerk is flink teruggeschroefd. Ook de fiscale behandeling van een ouder, grootouder, broer of zus ouder dan 65 jaar ten laste verandert: voortaan moeten die zorgbehoevend zijn om nog recht te hebben op de verhoogde belastingvrije toeslag, al is er wel een overgangstermijn voorzien. En privépersonen die een laadpaal installeerden voor hun elektrische wagen, genieten onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering.”

Hopelijk tijdelijk

Een pak van die ruim 800 codes mag dan al amper of hooguit door een handjevol mensen worden gebruikt, het valt op dat er jaar na jaar meer codes bijkomen dan er verdwijnen. “Ik merk bij de politiek inderdaad een zekere koudwatervrees om zelfs in amper gebruikte voordelen – met bijbehorende codes – te snoeien”, zegt Koen Janssens, hoofdredacteur Fiscale actualiteit (Kluwer).

Of de belastingplichtige zich dan maar moet neerleggen bij een almaar ingewikkelder aangifte? “We kunnen ons alvast met twee dingen troosten. Aangezien de coronamaatregelen – dat durven we toch te hopen – tijdelijk van aard zijn, zullen die codes wel weer verdwijnen, misschien al in de aangifte van volgend jaar. En de fiscus vult zelf almaar meer codes vooraf in op Tax-on-web, op basis van attesten en documenten die hij krijgt. Dat maakt het invullen van de aangifte ook een pak minder lastig.”

Al doe je er als burger goed aan die vooraf ingevulde aangifte goed te controleren, gezien de fouten de voorbije jaren.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Overlegcomité 4.3.2022 : Naar code geel op maandag 7 maart
04 mrt : 23:09  by William Keuninckx
Het Overlegcomité heeft vrijdag beslist dat we komende maandag naar code geel gaan. Zo goed als alle coronamaatregelen verdwijnen daarmee.
De mondmaskerplicht verdwijnt bijna overal.


Covid Safe Ticket
Concreet verdwijnt de coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) in de schuif en moet het CST dus niet meer getoond worden in de horeca of bij evenementen.
Vanaf maandag 7 maart zal de scan app van het CST niet meer werken omdat deze door de overheid wordt uitgeschakeld. In het buitenland kan men wel nog de QR-code scannen.

Ook zowat alle andere coronamaatregelen en -beperkingen qua bezoekersaantallen vallen weg. Alleen de CO2-meters blijven verplicht, net als de ventilatienormen.

Mondmaskerplicht
Verder wordt op de meeste plekken ook de mondmaskerplicht geschrapt. Enkel op het openbaar vervoer en in de zorg moet iedereen boven de 12 jaar nog een mondmasker gedragen worden. Ook in het onderwijs verdwijnt het mondmasker. Toch blijft het dragen van een mondmasker aanbevolen bij grote drukte, in binnenruimtes of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. Ook voor kwetsbare personen blijft het gebruik van een FFP2-mondmasker aangeraden.

Reizen
Vanaf 11 maart worden de reisregels aangepast. Zo vervalt de algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Het PLF zal enkel nog moeten ingevuld worden voor wie met een vervoerder naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat. Dat heeft premier Alexander De Croo vrijdag gezegd na afloop van het Overlegcomité. Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten vervalt ook de test- en quarantaineverplichting.

Testing en quarantaine
Ook de test- en quarantaineverplichtingen vallen weg voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie geldige COVID-certificaten (vaccinatie, test of herstel). “Wie niet in het bezit is van een van deze certificaten en je komt als Belg uit een land dat donkerrood is, dan is er nog wel een testverplichting. Maar voor de rest is het gewoon het DCC (Digitaal Corona Certificaat, red.) tonen”, aldus Vandenbroucke. Voor mensen die uit landen komen met zogenaamde verontrustende varianten (Variants of Concern of VOC), blijven wel de specifieke test- en quarantaineregels gelden.

Bedoeling is ook om op 11 maart de epidemische noodsituatie op te heffen, waarmee meteen een einde komt aan de federale fase van het crisisbeheer. Die federale fase werd bijna exact twee jaar geleden, op 13 maart 2020, afgekondigd.

Het volgende Overlegcomité staat gepland op 25 maart waarbij er gekeken wordt of de barometer kan worden afgeschaft.


printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Het Vlaams beschermingsmechanisme 11 aanvragen
14 feb : 13:58  by William Keuninckx
Vanaf heden kan het Vlaams beschermingsmechanisme 11 worden aangevraagd op de website van VLAIO.

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieperiode van 20 november 2021 tot en met 31 december 2021.

Een aanvraag indienen kan enkel online vanaf 14 februari tot en met 31 maart 2022, 20 u.

Bij de online aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 11 zal je ook een voorafbetaling voor de maand januari 2022 kunnen aanvragen.

De steun kan u hier aanvragen
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Overlegcomité 11.2.22 : Code oranje vanaf 18.2.2022
11 feb : 23:43  by William Keuninckx
Vrijdag 18 februari gaan we naar code oranje. Dat heeft het Overlegcomité vrijdagmiddag beslist. Telewerk wordt niet langer verplicht en kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mondmasker meer te dragen. Ook voor de horeca en de cultuur- en evenementensector is er goed nieuws.


Vanaf vrijdag 18 februari gelden volgende versoepelingen.

Horeca
*Geen sluitingsuur meer, dus onbeperkt weer op café of restaurant. Ook de beperking van met maximum zes aan een tafel valt weg en rechtstaand consumeren op café mag ook weer.
*Geen mondmasker meer voor klanten, enkel voor personeel
* Nachtclubs en danscafés kunnen weer open aan een capaciteit van 70 procent.
* Het CST blijft nog wel verplicht op cafés of restaurant en in de discotheek.

Evenementen
*Geen beperking meer op de capaciteit van buitenactiviteiten, binnen zijn maximum 200 mensen toegelaten
*Evenementen binnen waarbij het publiek niet volledig zit zijn weer mogelijk. Denk aan congressen, feestjes, of concerten met een (deels) staand publiek
*Mondmasker is verplicht voor zittende evenementen binnen (bv. theater).
*Mondmasker is enkel verplicht voor personeel bij evenementen met een dynamisch publiek, zowel binnen als buiten
*Covid Safe Ticket nodig, vanaf 50 aanwezigen binnen en 100 aanwezigen buiten
*Versoepeling mondmaskers: enkel bij contact met zogenoemde “externen”

En verder is beslist :

Winkelen
*Ook mogen we opnieuw met meer dan twee personen gaan winkelen. Het dragen van een mondmasker is wel nog steeds verplicht tijdens het winkelen.

Telewerk
Verder is beslist dat telewerk niet langer 4 dagen per week verplicht is, maar wordt enkel aanbevolen. Op dit moment is telewerk nog verplicht, al is er wel één terugkomdag per week mogelijk. De werkgevers vragen al langer om dat relatief strenge regime wat te versoepelen. Vanaf vrijdag vervalt dus de verplichting tot telewerk en is het dragen van een mondmasker enkel nog verplicht als er onvoldoende afstand kan worden gehouden op de werkvloer.
Ook teambuildingsactiviteiten en bedrijfsevenementen mogen weer georganiseerd worden. Dat kan zonder mondmasker.

Mondmaskers kinderen
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vanaf zaterdagochtend 19 februari geen mondmaskers meer dragen.

Een volgende Overlegcomité is gepland begin maart waar er geëvalueerd zal worden of er naar code geel kan geschakeld worden.
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Overlegcomité 21.1.22 : Coronabarometer in code rood, horeca dicht om middernacht
21 jan : 23:11  by William Keuninckx
De lang verwachte coronabarometer is een feit en gaat concreet in over een week, op vrijdag 28 januari. Tijdens deze vijfde coronagolf starten we meteen in 'code rood’. Dat is de hoogste alarmfase, met een hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem. Ten laatste over drie weken zou er een nieuw Overlegcomité komen om de situatie te evalueren.

De epidemiologische drempels om te schakelen naar ‘code rood’ zijn vastgelegd op 500 patiënten op de afdelingen intensieve zorg en 150 nieuwe ziekenhuisopnames per dag.

Algemeen

• Mondmasker verplicht, telewerk verplicht (1 terugkomdag) en winkelen met maximaal 2 personen.

Publieksevenementen

• Publieksevenementen zoals theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden zijn binnen en buiten toegelaten, met uitzondering van “dynamische evenementen binnen” zoals dansfeesten.

• Er geldt een mondmaskerplicht binnen en buiten.

• Covid Safe Ticket (CST) is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten.

• Een capaciteit tot 200 personen is steeds toegelaten. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de zaalcapaciteit: grotere zalen mogen verder aanvullen tot een bezettingsgraad van 70 procent of tot 100 procent indien ze de luchtkwaliteit onder de 900 ppm houden.

• Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.

Horeca

• Er geldt een limiet van maximaal 6 mensen per tafel binnen, tooghangen blijft verboden. Ook het Covid Safe Ticket blijft verplicht in de horeca binnen (en vanaf 100 personen buiten).

• Het sluitingsuur in de horeca schuift een uurtje op, tot middernacht.

• Discotheken en danscafés blijven dicht.

Georganiseerde activiteiten

• Georganiseerde activiteiten in groep zoals bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, verenigingsleven en niet-professionele sportbeoefening zijn toegelaten. Binnen tot 80 personen, buiten tot 200 personen. Overnachtingen op kampen zijn toegestaan.

• CST is optioneel vanaf 50 personen.

Met uitzondering van discotheken en dancings mogen volgende binnenruimten die momenteel gesloten zijn terug openen voor het publiek: pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken en -tuinen, subtropische zwembaden en recreatieve onderdelen van zwembaden, trampolineparken, bowling- en dartszalen, snooker- en biljartzalen, inrichtingen voor paintball- en lasergames, escape rooms, casino’s, speelautomatenhallen en de wedkantoren.

Telewerk
Telewerken is verplicht 4 dagen per week met maximum 1 terugkeerdag per week.

printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
AFSCHAFFING VAN FORFAITAIRE BELASTINGREGELINGEN ZOWEL INZAKE BTW ALS INKOMSTENBELASTINGEN
16 jan : 14:06  by William Keuninckx
De regeling waarbij de inkomsten op forfaitaire basis wordt aangegeven, is bij wet afgeschaft vanaf 1 januari 2022. De bestaande ondernemingen genieten van een overgangsperiode tot 31 december 2027. Daarna geldt enkel nog aangifte op basis van de werkelijke dagontvangsten.

Zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake btw zullen voor de volgende beroepsgroepen:
-slager -spekslager
-bakker, brood- en banketbakker
-caféhouder
-heren- en dameskapper - herenkapper - dameskapper
-schoenhersteller
-kleinhandelaar in zuivelproducten - melkventer
-kleinhandelaar in levensmiddelen
-foornijveraar-
-consumptie-ijsbereider
-exploitant van frietkraam - frituurexploitant
-kleinhandelaar in kranten en tijdschriften
-kleinhandelaar in diverse textiel- en lederwaren
-apotheker,

de forfaitaire belastingregelingen worden afgeschaft vanaf 1 januari 2028.

Voor deze beroepsgroepen geldt:

Nieuwe belastingplichtigen/btw-plichtigen mogen vanaf 1 januari 2022 niet langer hun belastbare grondslag (IB) / maatstaf van heffing (btw) bepalen door middel van forfaitaire grondslagen van aanslag die werden vastgesteld in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen.
Inzake btw kunnen belastingplichtigen onderworpen aan de normale belastingregeling of aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, vanaf 1 januari 2022 niet meer opteren voor de forfaitaire belastingregeling.
Bijgevolg mogen alleen de belastingplichtigen/btw-plichtigen die, voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) inzake IB en voor het jaar 2021 inzake btw, verwezen naar forfaitaire grondslagen van aanslag om hun belastbare grondslag (IB) / maatstaf van heffing (btw) te bepalen, deze mits naleving van de wettelijke bepalingen blijven gebruiken
tot uiterlijk 31 december 2027, dat wil zeggen tot het aanslagjaar 2028 (inkomstenjaar 2027) inzake IB en
tot 31 december 2027 inzake btw.

Bron : FOD FINANCIEN
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
0
Ga naar pagina       >>