Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
Welkom op de Website van AFIBEL Bv
.... Advies aan ondernemers met Visie ..... Erkend Boekhouder .... Tax Accountant .... Fiscaliteit kent voor ons geen geheimen ... Kruispuntbank Ondernemingen ... Btw ... Starters begeleiding ... Vennootschap .... Eenmanszaak ... Met een uitgebreid dienstenpakket ... staat Afibel voor U klaar ....
Door de verstrengde maatregelen, zijn wij verplicht om zo veel mogelijk thuis te werken. Daarom zal er vanaf 18.3.2020 slechts 1 medewerker en de zaakvoerder op kantoor aanwezig zijn om de telefoon aan te nemen. Hierdoor kan u nog steeds bij ons terecht met uw vragen.
U kan ons enkel telefonisch contacteren op volgende dagen en uren :
- Maandag t.e.m. Donderdag : 9u-12u / 12u30 -15u30
- Vrijdag : 9u-12u / namiddag gesloten.
Via email zijn we zoals steeds altijd bereikbaar.
Wij staan nog steeds ter beschikking van onze cliënten, maar werken met gesloten deuren. Alle afspraken worden geannuleerd tot minstens 20 april 2020.
Als u documenten wil binnen brengen, kan dat in de brievenbus. Indien uw map niet in de brievenbus gaat, kan u aanbellen en de documenten in de bak in de gang deponeren. Deze wordt 's anderendaags gelicht om besmetting te voorkomen.

Wij rekenen op uw begrip.
Het zijn nooit geziene tijden. Ook voor ons.woensdag 01 april 2020
Compensatiepremie van 3000 euro voor werkende bedrijven met zwaar omzetverlies
01 apr : 14:02  by William Keuninckx
De Vlaamse regering heeft op een persconferentie nieuwe steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis voorgesteld. Zo komt er naast de al aangekondigde hinderpremie een eenmalige compensatie voor bedrijven die open blijven, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen.

Zo komt er een eenmalige premie van 3.000 euro voor bedrijven die niet moesten sluiten van de overheid, maar wel hun omzet grondig zien teruglopen. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die na enkele weken quarantaine opnieuw in persoon aanwezig was op de persconferentie, vulde aan dat het gaat om omzetverliezen die groter zijn dan 60 procent.

De premie is van toepassing op bijvoorbeeld verhuurbedrijven, loodgieters, cateraars en medische beroepen als kinesitherapeuten of tandartsen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Ook de evenementensector komt in aanmerking voor de steun.
Het omzetverlies tussen 14 maart en 30 april moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet in dezelfde periode vorig jaar, voor starters ten opzichte van het financieel plan.

De premie geldt ook voor wie in bijberoep werkt en dezelfde sociale bijdragen betaalt zoals iemand met een hoofdberoep. Voor wie lagere bijdragen betaalt, gaat het om een premie van 1.500 euro, tenminste als men niet voor meer dan 80 procent actief is als werknemer. (maximum 30 uren per week ingeschreven als werknemer)
De voltijdse werknemers die een bijberoep hebben, vallen zodoende uit de boot.

De steunmaatregel
-De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
-Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
-Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een
zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
-Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
-Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
-Voor starters wordt de omzetdaling van -60% bepaald ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
-Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
-De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.
Meer info op de site van Vlaio
Om de premies snel te kunnen uitbetalen, wordt de omzet nu niet gecontroleerd, maar gaat men uit van een verklaring op erewoord. Later gebeurt de controle via de btw-aangifte van het tweede kwartaal.
Net zoals de Hinderpremie van 4000 euro zal ook de compensatiepremie belastingvrij zijn.

Noodfonds van 200 miljoen voor cultuur, jeugd, sport, toerisme en media
Voor sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media komt er een noodfonds van 200 miljoen euro. Hoe dat geld precies zal worden verdeeld, moet nog worden verduidelijkt. “Maar ook hier geldt dat we niet alle verliezen voor onze rekening kunnen nemen”, zegt Jambon. “De intentie is wel dezelfde: ook deze sectoren door deze moeilijke periode te loodsen.”

Organisatoren kinderopvang krijgen compensatie
Tot slot verzekerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat de kinderopvang tijdens de Paasvakantie gratis blijft doorlopen. Bovendien krijgen de organisatoren van die opvang ook een compensatie.


Het betreft een communicatie via een persconferentie en het valt nog te bekijken hoe een en ander praktisch in zijn werk zal gaan. Wij houden u zeker op de hoogte en waar nodig zal Afibel zijn cliënteel bijstaan. De referentieperiode voor de steun loopt tot 30 april 2020 waardoor er pas vermoedelijk in mei een eerste aanvraag zal kunnen gebeuren.
dinsdag 31 maart 2020
Meer duidelijkheid over betalingsuitstel lening
31 mrt : 20:16  by William Keuninckx
Na dagen van onderhandelen zijn bankenkoepel Febelfin, de Nationale Bank van België en federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) het eens geworden over de concrete voorwaarden voor het beloofde ‘betalingsuitstel’ van woonleningen in het kader van de coronacrisis. Wie komt in aanmerking? En om hoeveel uitstel gaat het? Een praktisch overzicht.

HOELANG LOOPT HET BETALINGSUITSTEL?
Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat u als kredietnemer gedurende maximaal zes maanden uw krediet – zowel kapitaal als intresten – niet moet afbetalen. Na afloop van die periode van uitstel moet u de betalingen hernemen.

De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel: u zal dus maximaal zes maanden langer uw krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

WIE KAN BETALINGSUITSTEL KRIJGEN?
Volgens Johan Thijs, voorzitter van de bankenfederatie Febelfin, komt mogelijk 55 procent van de mensen met een woonkrediet in aanmerking. “Het is voor de banken een belangrijke maatregel waarvan de impact geschreven wordt met drie cijfers, gevolgd door miljoenen”, aldus Thijs. Daarmee ligt het cijfer voor de banksector tussen 100 miljoen en 999 miljoen impact. De banken moeten dat als verlies boeken.

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan worden aangevraagd door particulieren die aan elk van de volgende vier voorwaarden voldoen:

1. Het inkomen is gedaald of valt weg als gevolg van tijdelijke of volledige werkloosheid door de coronacrisis, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak of overbruggingsmaatregelen. Bij koppels volstaat het dat het inkomen van één van beide partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2. Er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor u uitstel vraagt.

3. Het hypothecair krediet is aangegaan voor uw enige woning en hoofdverblijfplaats in België (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan). U mag dus slechts één woning bezitten.

4. Op het moment van de aanvraag is het totale roerende vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 euro. Het pensioensparen wordt in dat bedrag niet meegerekend.

HOEVEEL GAAT DAT KOSTEN?
De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van het betalingsuitstel. Er wordt wel een onderscheid gemaakt op basis van het netto maandinkomen:

Kredietnemers van wie het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro kunnen de betaling van hun hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Eenmaal de periode achter de rug, hernemen de betalingen dus tegen dezelfde maandlast als voorheen. De bank neemt met andere woorden de intresten op het betalingsuitstel op zich.

Niet zo voor alle andere kredietnemers met een gezinsinkomen boven 1.700 euro netto per maand: wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen tegen een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

WAT VERSTAAN DE BANKEN ONDER ‘NETTO GEZINSMAANDINKOMEN’?
Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.

Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

WANNEER KAN JE UITSTEL AANVRAGEN?
Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal zes maanden betalingsuitstel worden verkregen, dus tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen na 30 april 2020 blijft de einddatum 31 oktober 2020. Het betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen, benadrukt Febelfin, dus niet met terugwerkende kracht.

En wat met aanvragen die eerder al werden ingediend? Die zullen door de bank worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

HOE GAAT HET PRAKTISCH IN ZIJN WERK?
Denkt u aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, dan moet u zelf uw bank contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. U contacteert uw bank het best een week vóór de vervaldag van de komende maand.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van (tijdelijke) werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.

Meer info op www.febelfin.be
Ga naar pagina       >>  
Nieuws Archief
 Corona Hinderpremie kan nu worden aangevraagd by William Keuninckx - 26 mrt : 11:18 in Fiscaal nieuws
 Kappers moeten nu ook verplicht sluiten by William Keuninckx - 24 mrt : 14:37 in Fiscaal nieuws