Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
AFIBEL heet u welkom
.... Advies aan ondernemers met Visie ..... Fiscaal Accountant .... Creatief Boekhouder .... Fiscaliteit kent voor ons geen geheimen ... Kruispuntbank Ondernemingen ... Btw ... Starters begeleiding ... Vennootschap .... Eenmanszaak ... Met een uitgebreid dienstenpakket ... staat Afibel voor U klaar ....

Corona maatregelen Afibel.

Door de huidige coronaregels zijn we verplicht om thuis te werken.
Ons kantoor is daarom minimaal bemand, maar er is telefonische permanentie.

De fysieke afspraken worden enkel voor dringende gevallen toegestaan.
Het dragen van een mondmaker en handontsmetting is steeds verplicht.
Een videogesprek via Zoom zal na afspraak wel kunnen.

We werken aan een oplossing om onze dienstverlening verder te laten lopen.
Uw dossierbeheerder zal een persoonlijk gsm nummer meedelen waar u rechtstreeks contact kan opnemen met uw dossierbeheerder.

U kan nog steeds via email het team bereiken. Dat is de beste manier.
Enkele keren per week zal er iemand onze postbus lichten.
Als u een map hebt die niet in de bus past, kan u aanbellen.
De map kan u in de bak deponeren die in de gang staat.


Wij rekenen op uw begrip en zullen er alles aan doen om de steunmaatregelen voor ons clienteel aan te vragen.
Het zijn moeilijke tijden, ook voor ons.

woensdag 27 januari 2021
Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen opnieuw verlengd
27 jan : 23:32  by William Keuninckx
Zelfstandigen krijgen opnieuw respijt voor het betalen van hun sociale bijdragen. Voor de uitgestelde bijdragen uit 2020 kunnen ze een afbetalingsplan aanvragen.
Dat meldt minister van Zelfstandigen en kmo's David Clarinval (MR), die daarvoor een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen heeft ondertekend.


Er zijn drie mogelijkheden:

Alle zelfstandigen kunnen de betaling van hun sociale bijdragen voor de eerste jaarhelft met een jaar uitstellen, met behoud van hun sociale rechten. Dat geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep, en in bijberoep voor wie als actieve gepensioneerde werkt. De vrijstelling kan aangevraagd worden voor de voorlopige en de regularisatiebijdragen, zonder dat die verhoogd worden met 3 procent zoals normaal het geval is.Zelfstandigen in hoofdberoep of mensen die nu hun pensioen actief zijn, kunnen daarnaast een vrijstelling van hun sociale bijdragen voor de eerste jaarhelft aanvragen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure, die automatisch zal worden toegekend. De periodes waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen vijf jaar worden geregulariseerd.Zelfstandigen kunnen via een vereenvoudigde procedure een verlaging aanvragen van de voorlopige sociale bijdragen voor heel 2021.

SOCIALE BIJDRAGEN


Zelfstandigen betalen de sociale bijdragen aan het socialeverzekeringsfonds (SVF) waarbij ze aangesloten zijn.

Het gaat om een jaarlijkse bijdrage die in vier keer betaald moet worden (per kwartaal). Op jaarbasis gaat het om 20,5 procent van het belastbaar inkomen.

Omdat de fiscus de beroepsinkomsten van dit jaar pas twee jaar later vaststelt, betaalt u in 2021 voorlopige bijdragen op basis van de inkomsten uit 2018. Zodra de fiscus uw beroepsinkomsten meedeelt aan uw SVF worden die voorlopige bijdragen geregulariseerd tot uw definitieve bijdragen.

Afbetalingsplan voor uitgestelde bijdragen uit 2020


Zelfstandigen die in 2020 al uitstel van betaling vroegen en kregen voor een jaar moeten die in 2021 betalen. Omdat de coronacrisis nog altijd zwaar weegt, is dat niet voor alle zelfstandigen vanzelfsprekend. Voor die uitgestelde bijdragen uit 2020 kunnen ze een afbetalingsplan aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Ze kunnen dan de betaling van die bijdragen spreiden over twaalf maanden vanaf de vervaldatum van het oorspronkelijk verleende betalingsuitstel. ‘Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige’, zegt Clarinval.

Voor wie in 2020 uitstel vroeg, betekent dat het volgende in 2021
:

Voor 31 maart zouden de uitgestelde sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020, de uitgestelde regularisatiebijdragen die vervielen op 31 maart 2020 en de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2021 betaald moeten zijn. Voor de uitgestelde (regularisatie)bijdragen uit het eerste kwartaal 2020 kan een afbetalingsplan gevraagd worden. Voor de bijdragen uit het eerste kwartaal 2021 kan uitstel, vrijstelling of verlaging gevraagd worden.

Voor 30 juni zouden de uitgestelde sociale bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020, de uitgestelde regularisatiebijdragen die vervielen op 30 juni 2020 en de sociale bijdragen voor het tweede kwartaal van 2021 betaald moeten worden. Voor de uitgestelde (regularisatie)bijdragen uit het tweede kwartaal 2020 kan een afbetalingsplan gevraagd worden. Voor de bijdragen uit het tweede kwartaal 2021 kan uitstel, een vrijstelling of verlaging gevraagd worden.

Voor 30 september zouden de uitgestelde sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2020, de uitgestelde regularisatiebijdragen die vervielen op 30 september 2020 en de sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021 betaald moeten worden. Voor de uitgestelde (regularisatie)bijdragen uit het derde kwartaal 2020 kan een afbetalingsplan gevraagd worden. Voor de bijdragen uit het derde kwartaal 2021 kan een verlaging gevraagd worden.

Voor 15 december zouden de uitgestelde sociale bijdragen voor het vierde kwartaal van 2020, de uitgestelde regularisatiebijdragen die vervielen op 31 december 2020 en de sociale bijdragen voor het laatste kwartaal van 2021 betaald moeten worden. Voor de uitgestelde (regularisatie)bijdragen uit het vierde kwartaal 2020 kan een afbetalingsplan gevraagd worden. Voor de bijdragen uit het vierde kwartaal 2021 kan een verlaging gevraagd worden.

Aanvragen voor uitstel en vrijstellingen moeten worden ingediend uiterlijk op 15 maart 2021 voor het eerste kwartaal en uiterlijk op 15 juni 2021 voor het tweede kwartaal.

Bron : De Tijd
vrijdag 22 januari 2021
Overleg comité 22 januari : vakantiereizen verboden, kappers mogelijk open 13 februari
22 jan : 20:10  by William Keuninckx
Het Overlegcomité heeft beslist dat toeristische reizen naar het buitenland tot 1 maart worden verboden. De niet-medische contactberoepen zoals de kappers mogen half februari weer open als de coronacijfers blijven dalen.

Kappers
Het Overlegcomité bood ook perspectief voor de niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidssalons. Zij zouden, als de cijfers in dalende lijn blijven, hun werkzaamheden vanaf zaterdag 13 februari weer kunnen opstarten. Op 5 februari wordt beslist of dat effectief kan.

Horeca
Voor de horeca, de evenementen- en de culturele sector is er nog geen perspectief. 'We nemen ingrijpende maatregelen om hen op termijn beter nieuws te geven', besloot De Croo. Om hen te helpen, worden de bestaande steunmaatregelen verlengd.Ga naar pagina       >>