Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:
Vergeet me niet

[ ]
Bezoek onze facebookpagina
zondag 22 maart 2020
Extra steun: tot 30 september geen leningen meer terugbetalen voor getroffen bedrijven
22 mrt : 15:41  by William Keuninckx
Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo heeft uitleg gegeven over de extra steunmaatregelen aan bedrijven en particulieren die getroffen zijn door de coronacrisis. Die werkte hij uit met de steun van de Nationale Bank van België en de financiële sector.

Afeglopen week vonden intensieve gesprekken plaats tussen minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld), de Nationale Bank van België en de financiële sector. Bedoeling was het opzetten van een federale garantieregeling voor particulieren en bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Er zijn twee grote pijlers. Een overzicht:

Hypotheeklening
Enerzijds zal de financiële sector zich voor alle levensvatbare bedrijven en zelfstandigen (die levensvatbaar waren vóór de uitbraak van de coronacrisis) engageren om alle betalingen, vervaldagen, betalingen van intrest en meer stil te leggen van vandaag tot 30 september. Wie leningen en financiële verplichtingen heeft, zal op die manier geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt ook voor mensen met een hypotheeklening. “Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een financiële impact hebben ondervonden door corona (bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid), kunnen vragen aan de bank om tot 30 september geen betaling meer te moeten doen.”
Dit zal niet automatisch gaan. Iedereen moet zelf contact opnemen met zijn bankier om het betalingsuitstel aan te vragen.

Garantieregeling
Daarnaast zal er een garantieregeling zijn voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden. “Bedrijven die op zoek zijn naar financiering mogen er zeker van zijn: de uitstroom van kredieten zal op peil blijven”, aldus De Croo.
Het totale bedrag van de waarborgen bedraagt maximaal 50 miljard euro, wat overeenkomt met 10 procent van het BNP. De nieuwe kredietlijnen staan op een maximumperiode van 12 maand en de kredieten kunnen opgenomen worden tot 30 september.

Dan rest de vraag wie welke rol speelt in de garantieregeling. Dat zal afhangen van hoe de kredieten verlopen zijn. Verliezen tot 3 procent op uitgeschreven kapitalen zijn volledig ten laste van de financiële sector. Tussen 3 en 5 procent zal de helft ten laste zijn van de financiële sector en de andere helft van de overheid. Voor verliezen van meer dan 5 procent, zal 80 procent betaald worden door de overheid en de rest door de financiële sector. “Verliezen zullen dus gedragen worden door de financiële sector. Maar als de crisis dieper gaat, moet de overheid tussenkomen om te verzekeren dat de kredieten blijven komen”, aldus De Croo.

Loonkosten
De nieuwe steun komt bovenop de steun die al eerder bekendgemaakt was. Heel wat zelfstandigen en bedrijven zitten immers met grote cashflowproblemen door sluiting. Via een systeem van tijdelijke werkloosheid neemt de federaal overheid al een groot deel van de loonkosten tijdelijk over. Zo wordt voorkomen dat men mensen moet ontslaan. Ook via uitstel van betaling van belastingen - btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting - wordt een buffer van 4,5 miljard ingezet om de eerste schok op te vangen. Daarnaast zijn heel wat gezinnen getroffen en zagen die hun inkomen terugvallen nu ze tijdelijk werkloos zijn. Er moet absoluut vermeden worden dat ook zij in betaalproblemen komen.

Extra zuurstof
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) staat 100 procent achter de maatregel, die “extra zuurstof” biedt aan bedrijven en particulieren. “De banken nemen een aantal belangrijke initiatieven die vandaag, samen met de overheidswaarborgen, het verschil kunnen maken voor een goede financiële overbrugging tot na de coronacrisis”, klinkt het.

Eerdere maatregelen
Eerder gaf de federale regering al uitstel op de betaling van personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, btw en sociale bijdragen. Ook het systeem van "tijdelijke werkloosheid" werd versoepeld: werknemers krijgen nu 70 procent van hun loon (+150 euro) als ze terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Voor zelfstandigen bestaat het "overbruggingsrecht".

Vlaamse Corona Hinderpremie
De Vlaamse regering voorziet dan weer "hinderpremies" van 4.000 euro voor bedrijven die getroffen worden. De procedure en voorwaarden om deze premie aan te vragen zijn nog niet bekend. Ondertussen kan men zich hier registreren voor de aanvraag van de corona hinderpremie.
Ze zal ook 202,68 euro betalen om één maand van de water-en energiekosten van tijdelijk werklozen op te vangen.

Economie
De werkgevers- en ondernemersorganisaties VBO, Voka, UNIZO en NSZ reageren tevreden op het akkoord met de financiële sector. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) gaan de maatregelen echter niet ver genoeg. Ze vragen ook meer duidelijkheid over welke bedrijven de Vlaamse hinderpremie kunnen krijgen.

Ook de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert opgelucht op het akkoord. “Het uitstel van betaling op leningen tot 30 september 2020 helpt gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen om geen liquiditeitsproblemen te krijgen. De soepelere garantieregels voor nieuwe kredieten zorgen dat bedrijven kunnen blijven draaien”, stelt Voka. De werkgeversorganisatie is de banken bijzonder erkentelijk voor hun zware inspanning. “Dit vermijdt immers de instorting van ons economisch systeem.”